ΟΑΕΔ: Τρία νέα προγράμματα για ανέργους ηλικιών 18-29 ετών

Στην προκήρυξη τριών νέων΄ετήσιων προγραμμάτων για την κατάρτιση και πιστοποίηση 16.000 ανέργων, αποφοίτων κυρίως μέσης, ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, προχωρεί έως το τέλος του χρόνου ο ΟΑΕΔ.

1) Πρόγραμμα για ανέργους αποφοίτους Λυκείου και πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ ηλικίας 18-29 ετών προκειμένου να αποκτήσουν κατάρτιση, πρακτική και πιστοποίηση σε τομείς όπως της αγροτοδιατροφής, της μεταποίησης, της κυκλικής οικονομίας κλπ. Οι ωφελούμενοι θα είναι 10.000 άνεργοι.

2) Πρόγραμμα για κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων πτυχιούχων θεωρητικών σχολών ηλικίας 22-29 ετών. Αντικείμενο της απασχόλησης θα αποτελέσουν τομείς όπως το μάρκετινγκ και η διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών, συμβουλευτική τρίτης ηλικίας κλπ. Ωφελούμενοι θα είναι 3.000 άνεργοι.

3) Πρόγραμμα με δράσεις που θα αφορούν κατάρτιση, πρακτική και πιστοποίηση σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας και θα αφορά νέους πτυχιούχους θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (24-29 ετών). Στους 3.000 ωφελούμενους ανέργους του προγράμματος θα δοθεί έμφαση σε ειδικότητες ανάπτυξης λογισμικού, και ψηφιακής αναβάθμισης της παραγωγής.

SHARE