Ο Όμιλος Attica προπλήρωσε ομόλογα έκδοσης της Blue Star στην Fortress

Την ολοκλήρωση της οικειοθελούς προπληρωμής στην Fortress Investment Group του ομολογιακού δανείου που εξέδωσε στις 5.8.2014 η θυγατρική της εταιρεία Blue Star Ferries Ναυτιλιακή Α.Ε., έναντι ποσού 105,4 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Attica Α.Ε. Συμμετοχών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

α) Ολοκληρώθηκε η οικειοθελής προπληρωμή του κοινού ομολογιακού δανείου (Σειρά Α), έκδοσης της θυγατρικής Blue Star έναντι ποσού 18,4 εκατ. ευρώ,

β) Ολοκληρώθηκε η οικειοθελής προπληρωμή του ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου (Σειρά Β), έκδοσης της θυγατρικής Blue Star έναντι ποσού 87,0 εκατ. ευρώ ώστε να μη λάβει χώρα η μετατροπή του σε μετοχές της εταιρίας, σύμφωνα με την απόφαση της από 28.12.2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η προπληρωμή του ανωτέρω ομολογιακού δανείου πραγματοποιήθηκε με την ανάληψη νέου δανεισμού που έλαβε ο Όμιλος Attica.

SHARE