Ο Νίκος Μυρτάκης και πάλι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην Παγκρήτια Τράπεζα

Στην περαιτέρω εξυγίανση του χαρτοφυλακίου, στη διεύρυνση της καταθετικής  βάσης, στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών και στην αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων στοχεύει η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, Νίκο Μυρτάκη με την ουσιαστική συμμετοχή της LyktosGroup Participations ως Στρατηγικού Επενδυτή, η τράπεζα καλύπτει πλήρως τους απαιτούμενους εποπτικούς δείκτες και συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς την υλοποίηση του επιχειρηματικού της προγράμματος.

Δίνοντας το στίγμα της επόμενης μέρας, επεσήμανε ότι η Τράπεζα έχει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να μετεξελιχθεί σ΄ ένα σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό πιστωτικό ίδρυμα που θα συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.

Το νέο ΔΣ της τράπεζας, που συγκροτήθηκε σε σώμα μετά τις αρχαιρεσίες της 3ης Μαρτίου 2018 έχει ως εξής:

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος : Μυρτάκης Νικόλαος

Α’ Αντιπρόεδρος : Σηφάκης Ιωσήφ
Β’ Αντιπρόεδρος : Κουρλετάκης Γεώργιος (εκτελεστικός)
Γραμματέας: Βασιλάκης Αντώνιος
Ταμίας : Μανωλιδάκης Εμμανουήλ

   Μέλη

Παπαδάκης Κωνσταντίνος
Καλουτσάκης Γεώργιος
Χαριτάκης Θωμάς
Χατζηκωνσταντίνου Ιορδάνης
Βοργιάς Στέλιος ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων.

SHARE