Νικολόπουλος στον εισαγγελέα: Δίνουν με ανάθεση τμήμα του Ε65 -Να επιστραφούν τα κλεμμένα

 

Ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Νίκος Νικολόπουλος κατέθεσε στον εισαγγελέα  υπόμνημα με τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του για το «καρτέλ των εργολάβων» που ακολουθούν εναρμονισμένες πρακτικές για τον καθορισμό των τιμών στα δημόσια έργα. Σημειώνει ότι ενώ πιστοποιούνται οι παραβιάσεις της νομοθεσίας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, εντούτοις, το Δημόσιο δεν προχωρά σε αγωγές προκειμένου να διεκδικήσει αποζημιώσεις για τη μεγάλη ζημιά που έχει υποστεί τις τελευταίες δεκαετίες.

Η κίνηση αυτή του βουλευτή στηρίζεται στην  απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου C 124/17 που δημοσιεύτηκε στις 24 Οκτωβρίου και προβλέπει ότι οι εργολήπτες, που διαπιστώθηκε ότι προέβησαν σε παραβίαση του θεσμικού πλαισίου του ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται:

Να πληρώσουν το πρόστιμο που τους έχει επιβληθεί, είτε μονομερώς από την επιτροπή ανταγωνισμού, είτε κατόπιν και δικής τους συμφωνίας.
Να αποδείξουν  ότι έχουν προβεί σε πράξεις αυτοκάθαρσης  προκειμένου να συμμετάσχουν σε νέους διαγωνισμούς στο μέλλον. Και αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στον αποκλεισμό πρακτικών και ενεργειών παραβίασης του υγιούς ανταγωνισμού, να απομακρύνουν από τη διοίκηση και από το ΔΣ πρόσωπα που έχουν ενεργήσει κατά του ανταγωνισμού.

«Να επιστραφούν τα κλεμμένα”

Σε δήλωσή του ο κ. Νικολόπουλος επισημαίνει: «Η προχθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ανοίγει το δρόμο. Επιτέλους τα κλαπέντα δισ. ευρώ λόγω καρτέλ και διαπλοκής τώρα μπορούν και πρέπει να αναζητηθούν και ακόμα η απόφαση θα γίνει εμπόδιο ώστε από εδώ και εμπρός καμία δημόσια σύμβαση,  να μην είναι συμβατή με βάση τις διατάξεις και τις γενικές αρχές δικαίου,  και  ειδικότερα, την αρχή της οικονομικά πλέον συμφέρουσας  προσφοράς, όπως αυτή έχει θεσπιστεί με βάση την νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος αλλά και την πρακτική που επικρατεί σε όλα τα προηγμένα κράτη, δηλαδή του υγιούς και καθαρού ανταγωνισμού και όχι με κανόνες Κόζα Νόστρα, δηλαδή εναρμονισμένης παραβατικής προσφοράς .Αυτή η συμπεριφορά κατοχυρώνει κέρδη μόνο για τους εργολάβους και ζημία για το κράτος και τους πολίτες.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ενδελεχούς εξέτασης  όλα τα καταγγελλόμενα  από την δικαιοσύνη ώστε να διαπιστωθεί εάν όντως έχει ζημιωθεί το δημόσιο από τις  τεχνικές εταιρείες,  που είχαν εμπλακεί στο καρτέλ των δημοσίων έργων. Δεν πρέπει επίσης  να μας διαφεύγει ότι την ίδια ώρα που άλλες συμβάσεις παραχώρησης κατασκευής αυτοκινητοδρόμων ανατέθηκαν από το ελληνικό Δημόσιο μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών και εξασφάλισαν μείωση τιμών της τάξης του 50%, όπως έχει ήδη διαπιστώθηκε από τις εκθέσεις των οργάνων της ευρωπαϊκής ένωσης,  δεν είναι δυνατόν επαναλαμβάνω,  να έχουν δοθεί έργα με  έκπτωση  3,75% ή και πολύ χειρότερα να δίδονται σήμερα έργα με ανάθεση όπως ακριβώς συμβαίνει αυτές τις μέρες για ένα τμήμα του Ε65. Η παραβίαση των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων και κρατικών ενισχύσεων και η βλάβη του δημοσίου συμφέροντος,  προκύπτει όπως φαίνεται από τέτοιες υπουργικές αποφάσεις, ή  από τέτοιες συμφωνίες που επιτείνουν τις ζημιογόνες συνέπειες.»

 

SHARE