Νιετ αναδρομικά για 4.609 ειδικούς φρουρούς – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις με …μπλε γιλέκα

Ανακοίνωση για το θέμα που έχει προκύψει με την μη καταδρομή των αναδρομικών σε 4.609 ειδικούς φρουρούς εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία.

 Όπως υποστηρίζει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν λάβει ήδη τα αναδρομικά που δικαιούνται με τις διατάξεις του Ν.4307/2014, σημειώνοντας πως με βάση της πρόσφατες ρυθμίσεις θα έπρεπε να επιστρέψουν και χρήματα στο κράτος, κάτι που η ΚΥΑ προβλέπει να μην γίνει

Την ίδια ώρα, κινητοποιήσεις με «μπλε γιλέκα», ακόμη και μέσα στις γιορτές, προαναγγέλλει με ανακοίνωσή του το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής, για το θέμα της καταβολής των αναδρομικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ:

Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του ισοζυγίου πληρωμών για την καταβολή των αναδρομικών ποσών, πρόεκυψε ότι (4.609) άτομα από το αστυνομικό προσωπικό δεν είναι δικαιούχοι. Πρόκειται κυρίως για Ειδικούς Φρουρούς καθώς και Αστυφύλακες – Υπαρχιφύλακες, που προέρχονται από Ειδικούς Φρουρούς.

Το ζήτημα αυτό προέκυψε καθώς:

  • με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 οι παραπάνω κατηγορίες προσωπικού έλαβαν αύξηση στο βασικό μισθό και το χρονοεπίδομα, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους αστυνομικούς, των οποίων ο βασικός μισθός, το χρονοεπίδομα και λοιπά επιδόματα μειώθηκαν,
  • με τις διατάξεις του Ν.4307/2014 έλαβαν αναδρομικές αποδοχές για την 3ετία 2012 έως και 2014, καθώς λόγω της μεταβολής των συντελεστών, επήλθε αύξηση στα επιδόματα Ειδικής Απασχόλησης, Ευθύνης, Εξομάλυνσης και Ειδικών Συνθηκών, ενώ ο ως άνω βασικός τους μισθός και το χρονοεπίδομα παρέμειναν σταθερά. Συνεπώς έλαβαν τότε αναδρομικά επί των ως άνω επιδομάτων,
  • με τις πρόσφατες διατάξεις του Ν.4575/2018 τα αναδρομικά υπολογίστηκαν με βάση τις συνολικές αποδοχές (περιλαμβανόμενων των παραπάνω επιδομάτων) που ίσχυαν την 31-07-2012, με αποτέλεσμα να προκύπτουν χρηματικά ποσά για επιστροφή από μέρους τους.

Σημειώνεται ωστόσο ότι, σύμφωνα με την εκδοθείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση, τα πόσα αυτά δεν θα επιστραφούν.

SHARE