Νέες τιμές-στόχοι για τις τράπεζες από την Alpha Finance

Υψηλότερες τιμές-στόχους για τις μετοχές των Eurobank, Εθνικής Τράπεζας και Τράπεζας Πειραιώς δίνει η Alpha Finance σε έκθεσή της, στην οποία ωστόσο διατηρεί σύσταση «neutral».

Η χρηματιστηριακή αναβαθμίζει τις προβλέψεις της για τα μεγέθη των τραπεζών ενώ σημειώνει ότι οι νέοι στόχοι μείωσης των κόκκινων δανείων που ανακοινώθηκαν μετά τα αποτελέσματα 2018 είναι επιθετικοί, στοχεύοντας σε διαμόρφωση των NPEs στα 26,5 δισ. ευρώ από 79 δισ. στα τέλη του 2018. Μεγάλη μερίδα της μείωσης αναμένεται να προέλθει από πωλήσεις και τιτλοποιήσεις.

 Η Alpha Finance κάνει λόγο για μια δύσκολη τριετία για τις τράπεζες με τις πιέσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους λόγω των αναδιαρθρώσεων. Τα χαμηλότερα έσοδα από συναλλαγές λογικά θα αντισταθμιστούν από τις χαμηλότερες λειτουργικές δαπάνες, στηρίζοντας τα κέρδη προ προβλέψεων.

Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων αναμένεται να διαμορφωθεί σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά ως το 2020, προτού ανακάμψει σε μεσαία μονοψήφια ποσοστά.

Εν τω μεταξύ, τα σχέδια των ρυθμιστικών αρχών για την μείωση των κόκκινων δανείων τελούν ακόμη υπό εξέταση ενώ, αν υλοποιηθούν, θα μπορούσαν να ξεκλειδώσουν αξία και να πυροδοτήσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Η υψηλότερη ρευστότητα της Εθνικής Τράπεζας, ο υψηλός δείκτης κάλυψης των NPEs και οι βελτιωμένες προοπτικές για τα καθαρά έσοδα από τόκους υποδηλώνουν ότι το προφίλ ρίσκου – απόδοσης μετά και το πρόσφατο ράλι είναι πιο ελκυστικό σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, αναφέρει η χρηματιστηριακή και επαναλαμβάνει την προτίμησή της.

Όπως αναφέρει, αν και η Eurobank δείχνει να προηγείται στην κούρσα μείωσης των NPEs και έχει προοπτική ετήσιων καθαρών κερδών άνω των 200 εκατ. ευρώ, από πλευράς αποτίμησης έχει μειωθεί το περιθώριο περαιτέρω ανόδου.

Η Πειραιώς έχει κινηθεί σημαντικά υψηλότερα, όμως η Alpha Finance εκτιμά ότι το προφίλ ρίσκου – απόδοσης δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικό δεδομένου του χαμηλού δείκτη βασικών εποπτικών κεφαλαίων, του υψηλού δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και του χαμηλότερου από τους ανταγωνιστές της, δείκτη κάλυψης με ρευστό.

Η εικόνα ανά τράπεζα

Τραπεζα Πειραιώς. Η τράπεζα έχει μπροστά της μια ιδιαίτερα σκληρή περίοδο προκειμένου να πετύχει τους στόχους που έχουν τεθεί για τη μείωση των NPEs καθώς έχει σήμερα τη χειρότερη σχέση δείκτη NPEs/κάλυψη με cash collateral και κεφαλαιακή θέση λίγο πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών.

Οι νέοι στόχοι για τη μείωση των κόκκινων δανείων προβλέπουν μείωση στα 11,3 δισ. ευρώ ως το 2021 έναντι 13,3 προηγουμένως. Η μείωση κατά 15 δισ. ευρώ θα προέρθει κατά κύριο λόγο από πωλήσεις/τιτλοποιήσεις (6,9 δισ. ευρώ). Κατά την Alpha Finance η ανταμοιβή για το ρίσκο δεν είναι «συναρπαστική» και παραμένει προσεκτική δεδομένων των αυξανόμενων προκλήσεων. Η τιμή στόχος είναι στο 1,56 ευρώ (από παλαιότερο στόχο στα 0,89 ευρώ), αρκετά χαμηλότερα από την τρέχουσα τιμή (1,78 ευρώ) και η σύσταση «ουδέτερη».

Εθνική Τράπεζα. Η τράπεζα εμφανίζεται να έχει θεωρητικά πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού καθώς έχει τον χαμηλότερο δείκτη NPEs και υψηλότερη κάλυψη σε cash collateral. Επιπλέον η χαμηλή σχέση δανείων/καταθέσεων (70%) δίνει πλεονέκτημα στον νέο πιστωτικό κύκλο όπου αναμένονται αυξημένες δανειοδοτήσεις.

Η τράπεζα επωφελήθηκε από την ανταλλαγή του Titlos με ελληνικά ομόλογα, ενώ οι στόχοι για τα κόκκινα δάνεια έγιναν πιο επιθετικοί. Παράλληλα, το management δεν περιμένει ότι θα απαιτηθεί οποιαδήποτε κεφαλαιακή ενίσχυση που θα επιφέρει «αραίωση» (dilution) στους μετόχους. Η σύσταση είναι «ουδέτερη» με την τιμή στόχο στα 2,35 ευρώ (τρέχουσα 1,86 ευρώ, προηγούμενος στόχος τα 1,63 ευρώ).

Eurobank. Η συγχώνευση με την Grivalia επιτρέπει περισσότερο επιθετική μείωση των κόκκινων δανείων. Αυξάνει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από το 13%. Η στόχευση είναι ο δείκτης NPEs να μειωθεί στο 16% φέτος, στο 12,6% το 2020 και στο 8,8% το 2021. Βασικό εργαλείο οι τιτλοποιήσεις (9 δισ. ευρώ το 2019). Η σύσταση είναι «ουδέτερη» με την νέα τιμή στόχο στα 0,84 ευρώ από 0,73 ευρώ (τρέχουσα 0,70 ευρώ)

SHARE