Ν.Καραμούζης – ΕΕΤ: Κίνδυνος η πολιτική αβεβαιότητα – Επενδυτικό σοκ, μεταρρυθμίσεις, εμπιστοσύνη αγορών, λύση στα κόκκινα δάνεια, ο δρόμος για τη δίκαιη ανάπτυξη

 

«Παρατεταμένη πολιτική αβεβαιότητα με την οικονομία και την οικονομική πολιτική χωρίς σαφή προσανατολισμό, ενδείξεις χαλάρωσης της οικονομικής πειθαρχίας και των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί ή και προσπάθειες αντιστροφής των μεταρρυθμίσεων, μπορεί να ζημιώσουν την ελληνική οικονομία και να παγιδεύσουν σε στασιμότητα την αναπτυξιακή προοπτική της», επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Εληνικών Τραπεζών και της Eurobank, Ν.Καραμούζης.

“Η διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας, ο περιορισμός των αβεβαιοτήτων και, κυρίως, η διαμόρφωση πειστικού αναπτυξιακού σχεδίου είναι οι κρίσιμοι καταλύτες για την επιτάχυνση της οικονομικής μεγέθυνσης, την προσέλκυση επενδύσεων και τη σταθερή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας”

«Η Ελλάδα έχει εισέλθει σε μια φάση σταδιακής οικονομικής ανάκαμψης και επιστροφής στην κανονικότητα μετά τη βαθιά και πολυετή οικονομική και κοινωνική κρίση που έκλεισε τον αρχικό της κύκλο με την πρόσφατη έξοδο από τα μνημόνια και την επίσημη χρηματοδότηση. Πολλά έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, με πρόοδο σε πολλούς τομείς. Η οικονομία έχει σταθεροποιηθεί, η ρευστότητα βελτιώνεται, οι μεγάλες μακροοικονομικές ανισορροπίες και το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας έχουν διορθωθεί, οι επιχειρηματικές προσδοκίες και η καταναλωτική εμπιστοσύνη ανακάμπτουν, η οικονομική εξωστρέφεια επιταχύνθηκε με τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών στο 33% του ΑΕΠ, από 18% προ κρίσης, η μεταποίηση έχει ανακάμψει και κρίσιμες μεταρρυθμίσεις έχουν υλοποιηθεί».

Όμως, «η κατάσταση δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Απαιτεί εγρήγορση και ανάληψη ρηξικέλευθων πρωτοβουλιών και υλοποίηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων και θεσμικών αλλαγών».

«Η οικονομική ανάκαμψη είναι ακόμα αναιμική, τα βασικά προβλήματα και οι προκλήσεις παραμένουν και υπονομεύουν την αναπτυξιακή δυναμική, όπως το μεγάλο ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η υπερφορολόγηση, η υποτονική επενδυτική δραστηριότητα, οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, η περιορισμένη πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, το υψηλό κόστος χρήματος, οι καθυστερήσεις στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και στην διαμόρφωση ελκυστικού επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος».

«Η χώρα δεν έχει κερδίσει πειστικά το στοίχημα της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης των αγορών, με αποτέλεσμα τα ασφάλιστρα κινδύνου να παραμένουν υψηλά και η χώρα να είναι ευάλωτη σε διεθνείς και ευρωπαϊκές αναταράξεις».

«Χωρίς μια σημαντική πολυετή επενδυτική ώθηση, τη τροφοδότηση ενός θετικού επενδυτικού σοκ χωρίς ίσως ιστορικό προηγούμενο, την προσέλκυση σημαντικών ξένων παραγωγικών και επενδυτικών κεφαλαίων, την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων και την αξιοποίηση της τεράστιας δημόσιας περιουσίας, την οριστική επίλυση του ζητήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της υπερφορολόγησης, την τροφοδότηση με πειστικές και δυναμικές πρωτοβουλίες ενός διατηρήσιμου ενάρετου κύκλου επενδύσεων, οικονομικής εξωστρέφειας, ανάπτυξης, αύξησης εισοδημάτων και πλούτου, που προϋποθέτουν πολιτική και θεσμική σταθερότητα, χωρίς όλα αυτά, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών θα παραμένει στάσιμη, οι δυνατότητες άσκησης ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής σύγκλισης και προστασίας θα καρκινοβατούν και ο πλούτος δεν θα αυξάνεται για να μοιραστεί δικαιότερα».

 

 

SHARE