Moody’s: Η μείωση του ELA «βάλσαμο» για τα τραπεζικά κέρδη

Όπως σημειώνει σε ανάλυσή της η Moody’s, την περασμένη Τετάρτη, τα αποτελέσματα α’ τριμήνου της Alpha Bank που ανακοινώθηκαν έδειξαν μείωση του ποσού του ELA που έλαβε η τράπεζα από την Τράπεζα της Ελλάδας, ενώ μειωμένη ήταν η χρήση του ELA και από τις άλλες συστημικές τράπεζες –Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς. Ο οίκος επισημαίνει ότι η μείωση του ELA είναι πιστωτικά θετική και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, αφού μείωσε το κόστος χρηματοδότησής τους και τις χρεώσεις για κρατικές εγγυήσεις σε σχέση με το περασμένο έτος, ενώ βελτίωσε την κερδοφορία τους από βασικές δραστηριότητες.

Οι ελληνικές τράπεζες γενικά ανακοίνωσαν βελτιωμένα βασικά προ προβλέψεων έσοδα το πρώτο τρίμηνο του 2017, που αυξήθηκαν συνολικά κατά 98 εκατ. ευρώ από το α’ τρίμηνο του 2016, κυρίως λόγω της βελτίωσης των καθαρών επιτοκιακών περιθωρίων και των χαμηλότερων χρεώσεων προς το κράτος.

Η βελτίωση, σημειώνει η Moody’s, αντανακλά τα χαμηλότερα κόστη χρηματοδότησης των τραπεζών στη διατραπεζική αγορά ρέπο και από την ΕΚΤ, συγκριτικά με το κόστος 1,5% του ELA, επιπροσθέτως της μείωσης των χρεώσεων που καταβάλουν οι τράπεζες για τις κρατικές εγγυήσεις που χρησιμοποιούνται ως εχέγγυα για τον ELA. Οι χαμηλότερες λειτουργικές δαπάνες, μετά τη μείωση του προσωπικού μέσω των προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου, συνέβαλαν επίσης στην αύξηση των προ προβλέψεων εσόδων.

Τα μειούμενα κόστη χρηματοδότησης και λειτουργικά κόστη στηρίζουν τις προσπάθειες των ελληνικών τραπεζών να βελτιώσουν την κερδοφορία τους μετά από πολλά χρόνια ζημιών. Η αναμενόμενη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος στήριξης της χώρας, έχει βελτιώσει κάπως το επενδυτικό κλίμα και έχει αυξήσει τη διάθεση των διεθνών τραπεζών για ρίσκο σε ό,τι αφορά την έκθεση σε ελληνικές τράπεζες σε εξασφαλισμένη βάση.

Οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να επωφελούνται του χαμηλότερου κόστους χρηματοδότησης και χρεώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017, ενώ το 2016 επωφελήθηκαν μόνον για έξι μήνες, δεδομένου ότι η ΕΚΤ άρχισε να αποδέχεται ως εχέγγυα τα ελληνικά κρατικά ομόλογα τον Ιούνιο του 2016. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στις ελληνικές τράπεζες να μεταφέρουν μέρος από τον ELA στο «παράθυρο» αυτό που άφησε η ΕΚΤ, βελτιώνοντας την κερδοφορία τους το β’ εξάμηνο του 2016.

Επιπλέον, τονίζει η ανάλυση, οι ελληνικές τράπεζες μπόρεσαν να μεταφέρουν μέρος των υψηλής ποιότητας εγγυήσεών τους στη διατραπεζική αγορά ρέπο από το «παράθυρο» της ΕΚΤ, με χαμηλότερο κόστος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι βραχυπρόθεσμες διατραπεζικές συναλλαγές ρέπο έχουν αρνητικά επιτόκια λόγω της υψηλής ποιότητας των εγγυήσεων που διακρατούν οι διεθνείς τράπεζες-εταίροι.

Ωστόσο, η καθαρή κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών παραμένει περιορισμένη από τις σημαντικές προβλέψεις για επισφάλειες που συνεχίζουν να καταγράφουν. Η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης εμπόδισε κάπως τη θετική δυναμική στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων το 2016 και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2017.

Κάθε τράπεζα έχει δεσμευτεί να παρουσιάζει στον SSM τριμηνιαίο πρόγραμμα μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, υπενθυμίζει η Moody’s, όμως το αναποτελεσματικό νομικό σύστημα και οι υποτιμημένες τιμές των ακινήτων θα δυσκολέψουν την επίτευξη των στόχων τους. Η προσφάτως ψηφισθείσα νομοθεσία για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες και τη βελτίωση του πτωχευτικού πλαισίου, θα βοηθήσουν τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν τα προβληματικά τους δάνεια, ιδιαίτερα αυτά των στρατηγικών κακοπληρωτών που εκμεταλλεύονται το σύστημα.

SHARE