Μoney Globe: Η ΤτΕ όρισε ειδικό εκκαθαριστή

Η ΤτΕ  διόρισε Ειδικό εκκαθαριστή για το υπό ειδική εκκαθάριση Ιδρύματος Πληρωμών «ΜΟΝΕΥ ΓΚΛΟΜΠ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την κα Ελένη Φρουδάκη από την ημερομηνία ανάκλησης της αδείας του.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΤτE η αμοιβή της ειδικής εκκαθαριστού ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) πλέον ΦΠΑ.

Η ως άνω αμοιβή καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις, με την πρώτη δόση καταβλητέα κατά την έναρξη και την δεύτερη δόση καταβλητέα κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. 3.

Η Ειδική Εκκαθαριστής υποχρεούται εντός τριμήνου από τον διορισμό της να διενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να διαπιστώσει εάν υπάρχουν οφειλές της εταιρείας προς δικαιούχους, να δημοσιεύσει ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης και να υποβάλλει στην Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών σχέδιο για την ταχεία λήξη αυτής εντός εξαμήνου.

SHARE