Microland: Νέο διοικητικό συμβούλιο

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Microland που πραγματοποιήθηκε στις 8/9/2017, παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 66,866% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (9.063.786 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί του συνόλου 13.555.100) και συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η γενική συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1: Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2: Απήλλαξε τα μέλη Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016.

Θέμα 3: Εξέλεξε για την χρήση 2017 τα μέλη της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία AUDIT SERVICES A.E ΑΜ ΣΟΕΛ 162 και Α.Φ.Μ. 800388366 με τακτικό ελεγκτή τον Σωτήριο Σώκο με ΑΜ ΣΟΕΛ 17011 και Α.Φ.Μ. 037413300 και τον Μάριο Γεωργίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 12951 και Α.Φ.Μ. 026141702 ως αναπληρωματικό.

Θέμα 4: Δεν ενέκρινε αμοιβή για τα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2017.

Θέμα 5: Πρόεβη στην εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας αποτελούμενο από τους κ.κ. Αθανάσιο Αθανασούλη, Δημήτριο Παγουρτζή, Ευσταθία Μαρία Μαράντου και Βασιλική Μηλιώνη του Ευάγγελου.

Θέμα 6: Δεν αποφασίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ενώ η γενική συνέλευση επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα αυτό σε μεταγενέστερο χρόνο, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

SHARE