Μεγάλες ζημιές στα κανάλια πλην ΣΚΑΙ το 2017 – Ο πακτωλός διαφημίσεων δεν πιάνει τόπο…

Η οικονομική …περιπέτεια των τηλεοπτικών καναλιών, παρά τον πακτωλό της διαφήμισης που διοχετεύεται από ιδιώτες και κρατικούς φορείς, συνεχίζεται. Ζημιές, (πλην ΣΚΑΙ) παρά την αύξηση του τζίρου και το 2017…
Το www.advertising.gr συνέλεξε και επεξεργάστηκε τα οικονομικά στοιχεία (κύκλο εργασιών και κέρδη/ζημίες προ φόρων) των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών πανελλήνιας εμβέλειας για την οικονομική χρήση 2017.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών των πέντε υπό εξέταση επιχειρήσεων για το 2017 ανέρχεται στα 251,71 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 12,38% σε σχέση με το 2016.
Το συνολικό αποτέλεσμα προ φόρων παρέμεινε αρνητικό και ανήλθε σε ζημίες  ύψους -38,13 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 78% σε σχέση με τις ζημίες του 2016.
ANTENNA TV A.Ε
Κύκλος Εργασιών: 68,52 εκατ. ευρώ (- 5,86% σε σχέση με το 2016).
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων: Ζημίες  -22,29 εκατ. ευρώ (αυξημένες κατά 89% σε σχέση με το 2016).
ΣΚΑΪ Α.Ε.
Κύκλος Εργασιών: 66,37 εκατ. ευρώ (+ 99% σε σχέση με το 2016).
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων: Κέρδη 1,54 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων -3 εκατ. ευρώ το 2016.
ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Κύκλος Εργασιών: 63,79 εκατ. ευρώ (+ 1,42% σε σχέση με το 2016)
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων: Ζημίες -3,54 εκατ. ευρώ (αυξημένες κατά 212% σε σχέση με το 2016).
ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. – STAR CHANNEL
Κύκλος Εργασιών: 39,34 εκατ. ευρώ ( – 1,00% σε σχέση με το 2016).
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων: Ζημίες  -7,88 εκατ. ευρώ (αυξημένες κατά 22,77% σε σχέση με το 2016).
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. (Ε RADIO-TV)
Κύκλος Εργασιών: 13,69 εκατ. ευρώ (- 9,6% σε σχέση με το 2016).
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων: Ζημίες  -6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 942 χιλ. ευρώ το 2016.
ΕΡΤ Α.Ε. είχε κύκλο εργασιών 190,82 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 70,94 εκατ. ευρώ το 2017)
Σημείωση: η εταιρεία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA) δεν είχε δημοσιεύσει (έως και 29/11/2018) ισολογισμό για την οικονομική χρήση 2017.
 
SHARE