Με ρυθμούς…χελώνας βγαίνουν στην Ελλάδα οι δικαστικές αποφάσεις

 

Στην Ελλάδα εντοπίζεται ο υψηλότερος απαιτούμενος χρόνος επίλυσης αστικών και εμπορικών δικαστικών υποθέσεων στην ΕΕ, όπως καταδεικνύουν τα ευρήματα του EU Justice Scoreboard 2018.

Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι «οι μεταρρυθμίσεις στο σύστημα δικαιοσύνης στην Ελλάδα παρακολουθούνται στενά στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, η οποία χρησιμοποιεί στοιχεία του 2016, στην Ελλάδα, ο υψηλότερος απαιτούμενος χρόνος επίλυσης υποθέσεων εντοπίζεται στα δικαστήρια δευτέρου βαθμού. Επιπρόσθετα, παρατηρείται χαμηλή διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών μέσων, καθώς και χαμηλή χρήση πρακτικών ICT μεταξύ δικαστηρίων και δικηγόρων.

Η καθυστέρηση της απονομής δικαιοσύνης στην Ελλάδα αποκτά ξεχωριστή σημασία δεδομένου ότι η χώρα διαθέτει μεσαίο προς υψηλό αριθμό δικαστών ανά κάτοικο. Ιδιαίτερα υψηλός είναι και ο αριθμός των δικηγόρων ανά κάτοικο.

 

 

 

 

SHARE