Με μειωμένο επιτόκιο 0,65% η δημοπρασία 3μηνων εντόκων

Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 0,65% από 0,70% που ήταν στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,54 φορές (από 2,16 στην προηγούμενη δημοπρασία).

SHARE