Με αναλογία 1 νέα προς 10 παλιές το reverse split της Εθνικής

Η Εθνική Τράπεζα  θα προχωρήσει σε reverse split όπως ανακοίνωσε χθες, στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το reverse split θα πραγματοποιηθεί μέσω της αντικατάστασης 10 παλαιών μετοχών της τράπεζας με μια νέα, με την τιμή να αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

Σημειώνεται ότι όπως αναφέρει η πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει μεταξύ άλλων:

2. (i) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €0,90 λόγω κεφαλαιοποίησης ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού της Τράπεζας, και ταυτόχρονα

ii) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split).

Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

SHARE