«Μαχαίρι» στις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών απο Deutsche Bank και KBW

Σε σημαντική υποβάθμιση των εκτιμήσεών της για την πορεία της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Deutsche Bank σε σημερινή της έκθεση, εξαιτίας της χαμηλότερης εκτίμησης για τα έσοδα, και ειδικά για τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα (ΝΙΙ). Παράλληλα προχωρά  σε ισχυρή μείωση των τιμών-στόχων που δίνει για τον κλάδο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η γερμανική τράπεζα, η μείωση των εκτιμήσεων για τα NII φτάνει σε μέσο όρο το 3,5% το 2019 και το 5% για το 2020, λόγω της επιβράδυνσης της αύξησης των δανείων και της χαμηλότερης συμβολής της μείωσης των NPEs στην top line κερδοφορία. Ο αντίκτυπος στα έσοδα από προμήθειες είναι κατά 1%-1,5% χαμηλότερος σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις της, όπως τονίζει.

Η επιβράδυνση στα έσοδα σε συνδυασμό με τις υψηλότερες προβλέψεις οδηγούν σε ουσιώδη μείωση των εκτιμήσεων για τα καθαρά κέρδη των ελληνικών τραπεζών. Θέλουμε να επισημάνουμε, αναφέρει η Deutsche Bank, ότι δεδομένων των εξαιρετικά χαμηλών επιπέδων κερδοφορίας, οι ποσοστιαίες μεταβολές είναι σημαντικές και επηρεάζουν ουσιαστικά τις εκτιμήσεις της DB, όταν συγκρίνονται με τη μέση εκτίμηση της αγοράς.

Η Deutsche Bank αύξησε επίσης την εκτίμηση για το κόστος κεφαλαίου του κλάδου, για να συμπεριλάβει την αβεβαιότητα που αντιμετωπίζει ο κλάδος σε ό,τι αφορά την κερδοφορία και τους ρυθμιστικούς κινδύνους, η οποία μπορεί να μεταφραστεί σε υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης σε επίπεδο «χονδρικής». Η αύξηση είναι κατά μέσο όρο 150 μονάδες βάσης, στο 14%.

Με βάση τα παραπάνω, ο οίκος μειώνει τις τιμές-στόχους αλλά διατηρεί τις συστάσεις:

Εθνική Τράπεζα: Σύσταση «αγορά» και τιμή-στόχος 1,4 ευρώ έναντι 2,7 ευρώ.

Alpha Bank  : Σύσταση «αγορά» και τιμή-στόχος 1,5 ευρώ έναντι 2 ευρώ.

Πειραιώς: Σύσταση «διακράτηση» και τιμή-στόχος 0,7 ευρώ έναντι 2,16 ευρώ.

«Μαχαίρι» στις τιμές στόχους για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών βάζει και ο επενδυτικός οίκος Keefe, Bruyette & Woods (KBW), ο οποίος θεωρεί υψηλές τις τρέχουσες τιμές των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, της Eurobank και της Τράπεζας Πειραιώς και «βλέπει» πτώση έως και 32% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Ο οίκος εξαιρεί, ωστόσο, τη μετοχή της Alpha Bank.

Πιο συγκεκριμένα, η KBW αναθεωρεί τη σύστασή της για τη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας σε underperform (υποαπόδοση), από market perform προηγουμένως, «κόβοντας» την τιμή στόχο για τη μετοχή στα 0,80 ευρώ, από 2,80 ευρώ προηγουμένως, ήτοι 32% κάτω από τα τρέχοντα επίπεδα.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg, η μέση τιμή στόχος που δίνουν οι αναλυτές διεθνώς για τη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας διαμορφώνεται στα 2,71 ευρώ, ενώ η μετοχή της έχει 8 συστάσεις αγοράς (buy), 6 συστάσεις διακράτησης (hold) και καμία σύσταση πώλησης (sell).

Η KBW αναθεωρεί επί τα χείρω τη σύσταση και για την Eurobank, σε underperform  από market perform, όπως και την τιμή στόχο για τη μετοχή της τράπεζας, στα 0,70 ευρώ από 2,75 ευρώ προηγουμένως, ήτοι σε επίπεδο 14% χαμηλότερο από την τρέχουσα τιμή της.

Η μέση τιμή στόχος για τη μετοχή της Eurobank είναι τα 0,91 ευρώ, με οκτώ συστάσεις αγοράς, 6 διακράτησης και καμία πώλησης.

Σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, ο οίκος «βλέπει» τη μετοχή στα 0,70 ευρώ, από 2,75 ευρώ προηγουμένως, δηλαδή επίσης 14% χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα, ενώ δίνει και σε αυτήν την περίπτωση σύσταση underperform (από market perform).

Η μέση τιμή στόχος για τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώνεται στα 2,7 ευρώ, με 4 συστάσεις buy, 10 συστάσεις hold και καμία πώλησης.

SHARE