Κύπρος – Τράπεζες: Τα ακίνητα του “Συνεργατισμού” πωλούνται ή παραχωρούνται σε κοινότητες

Προς εμπορική εκμετάλλευση φαίνεται ότι θα τεθούν τα πλείστα ακίνητα του πρώην Συνεργατισμού που τελούν υπό τη διαχείριση του κρατικού φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ενώ όσα έχουν μεγάλη αξία θα πωληθούν στη βάση εμπορικών όρων, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν ενώπιον της επιτροπής γεωργίας.

Ο υπουργός οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης επιβεβαίωσε την προοπτική παραχώρησης ακινήτων του Συνεργατισμού σε κοινότητες προς αξιοποίηση επισημαίνοντας ότι οι διαδικασίες βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο και θα ξεκαθαρίσουν το επόμενο διάστημα.

«Διανύουμε μεταβατική περίοδο γι’ αυτό δεν είμαι σε θέση να σας δώσω όλες τις απαντήσεις, μπορώ όμως να δώσω την πολιτική κατεύθυνση», σημείωσε ο υπουργός οικονομικών.

Ανέφερε ότι η πολιτική θέση είναι πως μπορούν να παραχωρηθούν ακίνητα προς χρήση από κοινότητες ενώ ταυτόχρονα, πολλά από αυτά θα τεθούν προς εμπορική χρήση.

«Την προοπτική παραχώρησης ακινήτων με κάποιο τρόπο σε κοινότητες την επιβεβαιώνω, ακόμα και σε αυτή  την περίπτωση, μιλούμε για παραχώρηση χρήσης στις κοινότητες και όχι για παραχώρηση ιδιοκτησίας», επεσήμανε ο υπουργός.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, υπάρχουν προνομιακά τεμάχια γης που έχουν μεγάλη αξία τα οποία θα τύχουν εμπορικής διαχείρισης από το φορέα ενώ, για τα ακίνητα που έχουν ενδιαφέρον για κοινότητες και τοπικές αρχές θα υπάρξει πολιτική διαχείριση.

Για το σκοπό αυτό, το υπουργικό συμβούλιο αναμένει την κατάθεση καταλόγου ακινήτων από τον φορέα στον οποίο θα καταγράφονται στοιχεία αναφορικά με τα ακίνητα που έχει υπό τη διαχείρισή του, ώστε να καθοριστεί το πλαίσιο πολιτικής.

Διευκρίνισε ότι τα περιουσιακά στοιχεία δεν είναι του κράτους αλλά ανήκουν στον φορέα, που ανήκει στο κράτος.

Εάν το κράτος πει ότι θέλει να συγκεντρώσει τα ακίνητα θα τα αποκτήσει με όρους εμπορικούς και με τη διάκριση ότι θα αφαιρεθεί το αντίτιμο από το ποσό των €3,5 εκ. που έχει να παίρνει, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

«Στη συνέχεια έχει την ευχέρεια το κράτος μέσω της νόμιμης οδού, να έρθει σε συνεννόηση και να τα παραχωρήσει σε κοινότητες για αξιοποίηση», ενδεχομένως με μακροχρόνια μίσθωση παραχώρησης προς ικανοποίηση αναγκών των κοινοτήτων, χωρίς να γίνει μεταβίβαση ιδιοκτησίας από την κυβέρνηση σε τοπική αρχή, όπως σημείωσε.

Στις 2,8 χιλ. το σύνολο των ακινήτων

Σε ότι αφορά τα ακίνητα, ο υπουργός είπε ότι υπάρχουν συνολικά 2.800, τα 2/3 των οποίων είναι τεμάχια γης.

Είπε ότι για ένα αριθμό ακινήτων έχουν ενδιαφερθεί οι κοινότητες και πως για το ζήτημα αυτό ισχύει η πολιτική θέση που εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι θα τους αποδοθούν. Παράλληλα, πρόσθεσε, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υπηρεσίες και δήμους για μεγάλο αριθμό ακινήτων.

Σημείωσε ότι οι κοινότητες δεν ενδιαφέρονται για τα τεμάχια γης αλλά για συγκεκριμένα κτίρια που παλαιότερα ήταν υποκαταστήματα, ή ανήκαν στον εμπορικό τομέα και πέρασαν στον πιστωτικό τομέα, τα οποία όπως ανέφερε δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και δεν προσελκύουν ενδιαφέρον από αγοραστές. Αντιθέτως, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μείνουν σε αδράνεια, σημείωσε

Σε ότι αφορά τον τρόπο υλοποίησης της πολιτικής θέσης, δεν ήταν σε θέση να δώσει λεπτομέρειες.

Σημείωσε ότι το υπουργείο έχει εικόνα σε σχέση με το ενδιαφέρον που υπάρχει εντούτοις, «δεν σημαίνει ότι όποιος έστειλε μια επιστολή θα ικανοποιηθεί» είπε, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει δήμος που έχει ζητήσει κάθε ακίνητο που υπήρχε μέσα στα δημοτικά του όρια». Θα δώσουμε χρόνο να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής και το πολιτικό πλαίσιο, σημείωσε.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο γενικός ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο οποίος σημείωσε ότι η υπηρεσία δεν φέρει ένσταση στην παραχώρηση ακινήτων του συνεργατισμού σε κοινότητες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Ανέφερε πως η Δημοκρατία μπορεί να παραχωρήσει τα ακίνητα εφόσον αυτά δεν είναι στο όνομα του κράτους, αλλά ενός νομικού προσώπου, μιας εταιρείας εντούτοις, παρατήρησε ότι η αποξένωση και πώληση φιλέτων δεν πρέπει να αποτελεί την πρώτη επιλογή του κράτους.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες, εντός Δεκεμβρίου, στο διορισμό διοικητικού συμβουλίου του φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του πρώην συνεργατισμού σύμφωνα με τις δεσμεύσεις έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο θα προχωρήσει αμέσως στο διορισμό εξειδικευμένου συμβούλου ο οποίος θα συμβουλεύσει για την μελλοντική δομή και διάρθρωση του φορέα.

Υπάρχει χρόνος για επαναγορές μετοχών συνεργατικών εταιρειών

Σε σχέση με τη διαδικασία επαναγοράς των συμμετοχών του συνεργατισμού σε συνεργατικές εταιρείες στη βάση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι αυτό έχει γίνει κατά το ήμισυ ενώ για το υπόλοιπο των συμμετοχών δεν υπάρχει πλέον η πίεση του χρόνου, αφού ο συνεργατισμός έπαψε να είναι πιστωτικό ίδρυμα, πρόσθεσε.

Είπε παράλληλα, ότι και οι συνεργατικές εταιρείες είχαν ζητήσει περισσότερο χρόνο για να προχωρήσουν στην επαναγορά των συμμετοχών που κατέχει σε αυτές ο συνεργατισμός και πως πλέον το αίτημα αυτό μπορεί να ικανοποιηθεί.

Πρόσθεσε ότι τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των επαναγορών μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των συνεργατικών εταιρειών και του φορέα που διαχειρίζεται τις συμμετοχές.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η συμμετοχή του φορέα στα του εμπορικού τομέα πρέπει να περιοριστεί με τρόπο άνετο και διευκολυντικό και πως η προσπάθεια είναι προς αυτή την κατεύθυνση.

Δεν θα διεκδικηθούν οφειλές από προσφυγικά δάνεια

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στα δάνεια τα οποία δόθηκαν μετά το 1974 από τον συνεργατισμό σε πρόσφυγες για επαναδραστηριοποίηση, σημειώνοντας ότι το κράτος δεν έχει πρόθεση να απαιτήσει την αποπληρωμή τους.

Σημείωσε ότι το θέμα τυγχάνει χειρισμού σε τεχνοκρατικό επίπεδο και από το συμβούλιο δανειστικών επιτρόπων.

«Θεωρείστε δεδομένη την πολιτική θέση ότι δεν υπάρχει πρόθεση να έρθουμε σε άτομα που οι μισοί πιθανώς να έχουν αποβιώσει και οι υπόλοιποι να είναι μεγάλοι σε ηλικία, για να κυνηγήσουμε ποσά που με τους τόκους και τις επιβαρύνσεις ανέρχονται γύρω στα €5-6 εκ.» είπε, σημειώνοντας ότι και για αυτό το θέμα αναμένεται η πολιτική κατεύθυνση.

Σε σχέση με τα ακίνητα του Συνεργατισμού στα κατεχόμενα σημείωσε ότι παραμένουν ιδιοκτησία του Συνεργατισμού εκχωρημένα υπέρ της κυπριακής Δημοκρατίας, για την πρόσθετη διασφάλισή τους.

Πιθανόν να δημιουργηθεί μια δεύτερη θυγατρική εταιρεία που θα έχει τα ακίνητα που δεν θα τυγχάνουν εμπορικής εκμετάλλευσης και θα μένουν ες αεί ιδιοκτησία του κρατικού φορέα, ανέφερε.

Σημείωσε ότι οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν το επόμενο διάστημα.

ΠΗΓΗ: www.stockwatch.com.cy

SHARE