Κρατικό νοσοκομείο ζητά βοήθεια από ιδιώτες για θέρμανση! Τι λέει η …Αριστερή κυβέρνηση;

Κρατικό νοσοκομείο, ζητά από ιδιωτική εταιρεία πετρελαιοειδών βοήθεια! Πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης, “δεδομένων των περιορισμένων οικονομικών πόρων…”

Έχει να πει κάτι ένας…λαλίστατος υπουργός για την κοινωνική πολιτική που ασκεί η κυβέρνησή του;

 

SHARE