Κορρές: Με 93,31% στα δικαιώματα ψήφου η Nissos Holdings

 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2(α) & (β) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία “NISSOS HOLDINGS (CY) LTD” (NISSOS) δηλώνει ότι, στις 22.02.2018, απέκτησε συνολικά 40.122 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΚΟΡΡΕΣ έναντι 5,08 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες θα εκκαθαριστούν την 26.2.2018.

Συνεπεία αυτών των συναλλαγών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της NISSOS στην ΚΟΡΡΕΣ διαμορφώθηκε σε 93,31% από 92,72% που ήταν στις 20.2.2018.

SHARE