Kleemann Hellas: Αγορά ιδίων μετοχών ενέκρινε η ΓΣ

kleeman-12
Η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Kleemann Hellas πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015 κατά την οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 16 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 16.932.843 από τις 23.648.700 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι το 71,60% αυτού.

Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η γενική συνέλευση αποφάσισε:

1. Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2014, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014.

3. Την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01-31/12/2014 και προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2015.

4. Την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας, Grant Thornton Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 127) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2015 (01/01/2015 – 31/12/2015), με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της. Η Grant Thornton Α.Ε. όρισε ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Σωτήριο Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13671) και ως αναπληρωτή τον κ. Χρήστο Βαργιεμέζη (ΑΜ ΣΟΕΛ 30891).

5. Την αγορά ίδιων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ήτοι έως 2.364.870 μετοχές. Το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα ολοκληρωθεί σε εικοσιτέσσερις μήνες, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 26η Μαΐου 2017, και θα πραγματοποιηθεί με ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των Ευρώ 4,00 και κατώτατη τιμή αγοράς ίση με την ονομαστική της αξία, ήτοι Ευρώ 0,35. Οι αγορές ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται εφόσον κατά περίπτωση θα κρίνονται πιο συμφέρουσες από άλλες προσφερόμενες επενδυτικές δυνατότητες και θα το επιτρέπουν τα διαθέσιμα κεφάλαιά της Εταιρείας. Επιπροσθέτως, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ειδικά, προκειμένου να ρυθμίσει περαιτέρω τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

SHARE