Καραμολέγκος: Νέος Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών ο Πέτρος Θάνος

Η Εταιρεία “ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛEΓΚΟΣ Α.Ε.” ενημερώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και το άρθρο 4.1.3.6 του Κανονισμού του ΧΑ ότι από 12/10/2018 καθήκοντα Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου αναλαμβάνει  ο κ. Πέτρος Θάνος του Νικήτα.

SHARE