Καλά πάμε – Όλα ανθηρά!

Στοιχεία από την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής:

1. Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις φορολογουμένων 101,359 δισ.

2. Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ασφαλισμένων 33,860 δισ.

3. Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στις τράπεζες 92,400 δισ.

 

Καλά πάμε…

 

SHARE