Καλά νέα για την απασχόληση: Θετικό ισοζύγιο 264.551 νέων θέσεων εργασίας

Καλό νέο! Το διάστημα Ιανουάριος – Μάιος 2018 καταγράφηκε στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» θετικό ισοζύγιο κατά 264.551 νέες θέσεις εργασίας, που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση πρώτου πενταμήνου από το 2001 έως σήμερα.

Στο πεντάμηνο, οι μισές σχεδόν προσλήψεις είναι πλήρους απασχόλησης (536.939 από τις συνολικά 1.076.604) ενώ 408.799 προσλήψεις αφορούν σε συμβάσεις μερικής απασχόλησης και 130.368 συμβάσεις για εκ περιτροπής απασχόληση.

Ρεκόρ και στη μηνιαία επίδοση από το 2001 τον μήνα Μάιο, καθώς το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 108.725 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Μαΐου 2018, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 308.169, ενώ οι αποχωρήσεις σε 199.444. Από τις 199.444 συνολικά αποχωρήσεις, οι 93.522 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 105.922 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τις 308.169 προσλήψεις τον Μάιο, οι 154.413 είναι για θέσεις πλήρους απασχόλησης, ενώ 118.388 αφορούν σε μερική απασχόληση και 35.368 σε εκ περιτροπής απασχόληση.

Σημειώνεται ότι ο Μάιος είναι ο τέταρτος σε σειρά μήνας που παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο στις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.  

 

 

 

SHARE