J&P ΑΒΑΞ: Στα €40,5 εκατ. συρρικνώθηκαν οι ζημιές το 2014

αρχείο λήψης
Σε €49,7 εκ ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου το 2014 έναντι ζημίας €6,0 εκ το 2013.
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ για το 2014, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €518,1 εκ έναντι €410,7 εκ το 2013.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα Ομίλου το 2014 επιβαρύνθηκαν με τις παρακάτω έκτακτες και μη οργανικές χρεώσεις συνολικού ύψους €55,7 εκ (2013: €16,7 εκ).

*διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ύψους €16,7 εκ, εκ των οποίων ποσό €11,3 εκ αφορά στην θυγατρική ΑΘΗΝΑ κυρίως στο εξωτερικό,

*απομείωση της συνολικής αξίας των συμμετοχών του Ομίλου ύψους €39,0 εκ, με απομείωση κατά €36,0 εκ της υπεραξίας της θυγατρικής ΑΘΗΝΑ και κατά €3,0 εκ στις λοιπές συμμετοχές εσωτερικού.

Μετά από τις ανωτέρω έκτακτες επιβαρύνσεις, το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους το 2014 ήταν ζημία ύψους €40,5 εκ έναντι ζημίας €72,9 εκ στο προηγούμενο έτος.

Το αποτέλεσμα μετά φόρων και πρό προβλέψεων διαγραφών ανήλθε σε κέρδη €15,2 εκ το 2014 έναντι ζημίας €56,2 εκ κατά το προηγούμενο έτος.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων του Ομίλου παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις στα τέλη του 2014 να ανέρχονται σε €1,9 δις ενώ υπήρχαν και πρόσθετες προς υπογραφή συμβάσεις συνολικής αξίας €0,2 δις περίπου.

Ο Ομιλος συνεχίζει να διεκδικεί σημαντικά έργα στην εγχώρια και διεθνή αγορά, και εκτιμά οτι ο τζίρος και η κερδοφορία από το 2015 θα ανακάμψουν και θα σταθεροποιηθούν σε μακροχρόνια βάση με τη βοήθεια των εσόδων από το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων του Ομίλου.

SHARE