Ιασώ: Υπάρχει μη δεσμευτική πρόταση από fund του εξωτερικού

Σε διευκρινίσεις σχετικά με δημοσιεύματα που θέλουν την Ιασώ να έχει δεχτεί δημόσια πρόταση από αμερικανικό fund, παρέβη η εταιρεία μετά και την υποβολή σχετικού ερωτήματος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αναλυτικά, η εταιρεία αναφέρει:

Αρχικά η Εταιρία διευκρινίζει ότι δεν έχει υποβληθεί δημόσια πρόταση για την εξαγορά των μετοχών της.

Η Εταιρία έχει δεχθεί μη δεσμευτική πρόταση από fund του εξωτερικού, η οποία τελεί υπό σειρά αιρέσεων και υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί νομικός και οικονομικός έλεγχος.

Διευκρινίζεται ότι η πρόταση αυτή δύναται να αποσυρθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια του fund και δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα μετουσιωθεί σε δεσμευτική προσφορά.

SHARE