Η Rothschild με 6,5 εκατ. ευρώ παίρνει την Ελλάδα από το χέρι και τη βγάζει στις αγορές

 

Tο υπουργείο Οικονομικών, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη με ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου 2018, επικύρωσε τη συνεργασία με την Rothschild.
Σύμφωνα με την απόφαση η Rothschild αναλαμβάνει καθήκοντα χρηματοοικονομικού συμβούλου του ελληνικού δημοσίου για τις εκδόσεις ομολόγων στις οποίες προτίθεται να προβεί μέσα στο 2018.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, το ελληνικό δημόσιο θα καταβάλει στην Rothschild το ποσό των 1,5 εκατ. ευρώ ως «success fee», για κάθε έκδοση κρατικών ομολόγων ωρίμανσης 24 μηνών κατ’ ελάχιστο. (Άρα, αν γίνουν 3 εκδόσεις, όπως αναμένεται, η Rothschild θα πληρωθεί με 4,5 εκατ. ευρώ)

Επιπλέον, και με την προϋπόθεση της επίτευξης του στόχου έκδοσης εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας, θα καταβληθεί ως αμοιβή ποσό έως 2 εκατ. ευρώ συνολικά. (Πρόκειται για ποσό 1 εκατ. ευρώ μετά την υλοποίηση της πρώτης έκδοσης και ακόμη 1 εκατ. ευρώ μετά την υλοποίηση της δεύτερης συνεχόμενης έκδοσης)

Αποτέλεσμα εικόνας για Χουλιαράκη: 3,5 εκατ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο για τις υπηρεσίες της Rothschild

Στην απόφαση αναφέρεται οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν έως την 31-12-2018 είναι:

1. Συνέχιση των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς (ESM, EFSF, IMF, κλπ.) για την αποτελεσματική εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους και την αποτύπωση των επιπτώσεών τους στη διάρθρωση του δημοσίου χρέους.

2. Σχεδιασμός αξιόπιστης μεσοπρόθεσμης στρατηγικής χρηματοδότησης του Ε.Δ. η οποία να ανταποκρίνεται στις απαιτητικές και αυξημένες προσδοκίες των κεφαλαιαγορών.

3. Εμπέδωση της διεθνούς αξιοπιστίας του Ε.Δ. μέσω κατάλληλων επαφών και επιμελημένων προβολών των πρόσφατων επιτευγμάτων της ελληνικής οικονομίας καθώς και των προοπτικών της για τα επόμενα έτη.

4. Ανανέωση της εμπιστοσύνης των αγορών κεφαλαίων τους προσεχείς δώδεκα μήνες μέσω νέων εκδόσεων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 52 εβδομάδων.

5. Εμπεριστατωμένη ανάλυση της βιωσιμότητας του ελληνικού δημοσίου χρέους μετά την ολοκλήρωση των βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, καθώς και εκτίμηση των μελλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή περαιτέρω μέτρων ελάφρυνσης του.

 

SHARE