Η “μίζερη” Ελλάδα δεν χωράει τον Τιτάνα -Στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, με αλλαγή έδρας – Η παραγωγή στην Ελλάδα

Άλλη μία μεγάλη, ιστορική βιομηχανία δεν αντέχει τη “μιζέρια” που αποπνέει η Ελλάδα σήμερα με το υψηλό ρίσκο χώρας και τις περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης και άντλησης κεφαλαίων.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αποφάσισε να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο των Βρυξελλών (Euronext) και απευθύνει προαιρετική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους προκειμένου να ανταλλάξουν τις μετοχές τους με τίτλους της βελγικής TITAN Cement International.

Με την ολοκλήρωση του σχεδίου θα ακολουθήσει η δευτερογενής εισαγωγή των μετοχών προς διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών και το Euronext Παρισίων.

Η σχέση ανταλλαγής έχει οριστεί σε μία μετοχή της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν προς μία μετοχή της TITAN Cement International S.A.

Σύμφωνα με την εταιρεία, πρόκειται για μία πρόταση που αντανακλά πλήρως τον διεθνή προσανατολισμό και το διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου, καθώς αναμένεται να «συμβάλει καθοριστικά στη διεθνή ανταγωνιστικότητα και στην μελλοντική του ανάπτυξη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η TITAN Cement International S.A. είναι βελγική Α.Ε. με καταστατική έδρα τις Βρυξέλλες, ενώ η διοίκηση τς θα ασκείται από την Κύπρο. Ιδρυτές και μέτοχοι της TITAN Cement International S.A. είναι βασικοί μέτοχοι της A.E. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ.

Καμία αλλαγή στις ελληνικές δραστηριότητες

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Ομίλου, η παρουσία στην Ελλάδα θα παραμείνει αμετάβλητη, «με δεδομένη τη διατήρηση της τοπικής παραγωγής, των επενδύσεων στις δραστηριότητες και το ανθρώπινο δυναμικό του, της συνεχιζόμενης συνεισφοράς του στην τοπική οικονομία και κοινωνία, όπως και μέσω της δευτερογενούς διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών».

Ξεκαθαρίζεται μάλιστα, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επίπτωση στις τοπικές θέσεις εργασίας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Η Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ ανακοίνωσε  ότι υπεβλήθη σήμερα από την TITAN Cement International S.A. προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής  των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ με νέες μετοχές της δεύτερης. Σκοπός της Πρότασης είναι η διευκόλυνση της εισαγωγής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σε ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Euronext Βρυξελλών, με στόχο την ενίσχυση της ανεξάρτητης διεθνούς αναπτυξιακής του πορείας.

Πέραν από την εισαγωγή στο Euronext Βρυξελλών, προτείνεται επίσης οι μετοχές της TITAN Cement International S.A. να εισαχθούν δευτερογενώς προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων. 

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για Πρόταση που αντανακλά πλήρως το διεθνή προσανατολισμό και αποτύπωμα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ενώ η σχεδιαζόμενη υλοποίησή της αναμένεται να αποτελέσει έναν ακόμα σταθμό στην ιστορική  του πορεία και να συμβάλει καθοριστικά στην διεθνή ανταγωνιστικότητα και στην μελλοντική του ανάπτυξη.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ έχει τοποθετηθεί θετικά απέναντι στην Πρόταση της TITAN Cement International S.A. και κατ’ αρχήν την υποστηρίζει, καθώς:  – αντικατοπτρίζει και ενισχύει το διεθνή χαρακτήρα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ,  – εισάγει τον Όμιλο σε μεγάλο διεθνές χρηματιστήριο, που θα του προσφέρει πρόσβαση σε ευρύτερη βάση επενδυτών, ενισχύοντας τη ρευστότητα των μετοχών του, – διευρύνει τις πηγές άντλησης κεφαλαίων του Ομίλου, βελτιώνοντας την πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και το διεθνές τραπεζικό σύστημα, με πιο ανταγωνιστικό κόστος δανεισμού.

Τι λέει ο πρόεδρος του ΔΣ Τάκης Αράπογλου

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της TITAN Cement International SA, ο Τάκης Αράπογλου, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, ανέφερε: «Η δημόσια πρόταση της TITAN Cement International SA έχει κατ’ αρχήν τη στήριξη του διοικητικού μας συμβουλίου, καθότι αναμένεται να ωφελήσει σημαντικά τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, τους μετόχους και τους εργαζομένους μας και είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με την στρατηγική ανάπτυξής μας. Διατηρούμε στις άμεσες προτεραιότητές μας τη γεωγραφική διαφοροποίηση και την ενίσχυση της επιχειρηματικής θέσης του ομίλου, καθώς και τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του. Η προτεινόμενη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων, αποτελεί έναν ακόμα σταθμό αυτής της εξωστρεφούς πορείας του ομίλου. Μια στρατηγική κίνηση περαιτέρω ενίσχυσης της διεθνούς δυναμικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, η οποία αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ανταγωνιστικότητα και στην μελλοντική ανάπτυξή του».

SHARE