Η NEXANS αναλαμβάνει την πόντιση δεύτερου υποβρυχίου καλωδίου Λαυρίου – Σύρου

Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται και η Γ’ Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, μετά την επιλογή της NEXANS ως αναδόχου για το έργο που προβλέπει την πόντιση δεύτερου υποβρυχίου καλωδίου μεταξύ Λαυρίου και Σύρου.

Συγκεκριμένα, στον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε ο ΑΔΜΗΕ συμμετείχαν οι  FULGOR ΑΕ, Prysmian Powerlink και NEXANS.

Σύμφωνα με τον Διαχειριστή, ακολουθήθηκε η μέθοδος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού που συνέβαλε καθοριστικά στην εξασφάλιση οφέλους από τον οικονομικό ανταγωνισμό μεταξύ των υποψηφίων.

Η ΝEXANS αναδείχθηκε μειοδότης έναντι τιμήματος 111,6 εκατ. ευρώ, ενσωματώνοντας σημαντική έκπτωση σε σχέση με την τιμή εκκίνησης του πλειστηριασμού.

Όπως τονίζει ο ΑΔΜΗΕ η Γ’ Φάση της Διασύνδεσης θα διασφαλίσει πλήρως την τροφοδότηση μεγάλου μέρους των Κυκλάδων για τις επόμενες δεκαετίες και θα οδηγήσει στην πλήρη απεξάρτηση των νησιών από τους αυτόνομους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 από  ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Προγραμματίζεται, δε, να ολοκληρωθεί το 2020, έχοντας επιταχυνθεί κατά δύο χρόνια σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό που προέβλεπε περάτωσή του το 2022.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Nexans Ελλάς υπέβαλε η Nexans Participations, θυγατρική κατά 100% της Nexans. Η Nexans Participation προσφέρει το ποσό των 1,60 ευρώ σε μετρητά, για κάθε μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανέρχεται σε €28.746.093,75 και διαιρείται σε 22.996.875 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές, σε άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας €1,25 έκαστη, οι οποίες διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών

 

SHARE