Οι κατώτατοι μικτοί μισθοί στην ΕΕ- Ελλάδα στα 684 ευρώ -Στην κορυφή ο Βορράς – Ποιοι παίρνουν από 261-2000 ευρώ

 

Τον Ιανουάριο του 2018, όπως καταγράφεται από την Eurostat, αποτυπώνονται μισθοί τριών ταχυτήτων στην ΕΕ,  με τη Βουλγαρία να έχει τις χαμηλότερες μηνιαίες μικτές αποδοχές (261 ευρώ) και το Λουξεμβούργο τις υψηλότερες (1.999 ευρώ.) Η Ελλάδα βρίσκεται κάπου στη μέση με τον κατώτατο μικτό μισθό να διαμορφώνεται στα 684 ευρώ.

Από τη λίστα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής λείπουν η Δανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία .

Τα 22 κράτη μέλη της ΕΕ που διαθέτουν εθνικούς κατώτατους μισθούς μπορούν να χωριστούν σε τρεις κύριες ομάδες βάσει του ύψους των αποδοχών.

Μισθοί κάτω από 500 ευρώ

 1. Βουλγαρία: 261 ευρώ
 2. Λιθουανία: 400 ευρώ
 3. Ρουμανία: 408 ευρώ
 4. Λετονία: 430 ευρώ
 5. Ουγγαρία: 445 ευρώ
 6. Κροατία: 462 ευρώ
 7. Τσεχία: 478 ευρώ
 8. Σλοβακία: 480 ευρώ
 9. Εσθονία: 500 ευρώ
 10. Πολωνία: 503 ευρώ.

Μισθοί από 600-900 ευρώ

Σε πέντε άλλα κράτη μέλη, που βρίσκονται στο νότο της ΕΕ, οι ελάχιστοι μισθοί κυμαίνονταν μεταξύ 600 και 900 ευρώ το μήνα:

 1. Πορτογαλία: 677 ευρώ
 2. Ελλάδα: 684 ευρώ
 3. Μάλτα: 748 ευρώ
 4. Σλοβενία: 843 ευρώ
 5. Ισπανία: 859 ευρώ

 

Μισθοί πάνω από 1.400 ευρώ

Στα υπόλοιπα επτά κράτη μέλη, όλα τα δυτικά και βόρεια της ΕΕ, οι ελάχιστοι μισθοί υπερέβησαν τα 1.400 ευρώ το μήνα:

 1. Ηνωμένο Βασίλειο: 1 401 ευρώ
 2. Γερμανία: 1.498 ευρώ
 3. Γαλλία: 1.498 ευρώ
 4. Βέλγιο:  1.563 ευρώ
 5. Κάτω Χώρες: 1.578 ευρώ
 6. Ιρλανδία: 1.614 ευρώ
 7. Λουξεμβούργο: 1 999 ευρώ.

Η Eurostat εκτιμά ότι οι αποκλίσεις στους μισθούς θα πρέπει να συνυπολογίζονται και με το κόστος ζωής. Με βάση μόνο τους αριθμούς ο υψηλότερος κατώτατος μισθός στην ΕΕ είναι σχεδόν οκτώ φορές υψηλότερος από τον χαμηλότερο. Ωστόσο αν υπολογιστεί με βάση την αγοραστική δύναμη τότε ο μισθός του Λουξεμβούργου για παράδειγμα είναι τριπλάσιος από τον χαμηλότερο της Βουλγαρίας.

Στο γράφημα της Eurostat αποτυπώνονται οι μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

SHARE