Η εταιρική διακυβέρνηση σε πρώτο πλάνο – Οι προτάσεις ΕΕΤ-ΣΕΒ-ΧΑ μετά το φιάσκο Follie

Την κοινή πρωτοβουλία για την ανασύσταση και ενίσχυση του Εθνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης παρουσίασαν ο Πρόεδρος του ΣΕΒ,  Θ. Φέσσας, ο Πρόεδρος της ΕΕΤ, Ν. Καραμούζης και ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Σ. Λαζαρίδης.

“Τους τελευταίους μήνες παρακολουθούμε μεμονωμένες αλλά εμβληματικές υποθέσεις κακής εταιρικής διακυβέρνησης που έχουν δημιουργήσει εντεινόμενη αμφισβήτηση και σκιά πάνω από την εταιρική αξία και αξιοπιστία των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι υποθέσεις αυτές δεν αποτελούν τον κανόνα. Είναι καθήκον μας να κάνουμε ό,τι χρειάζεται ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα και την αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων και της εταιρικής διακυβέρνησης. Σε αυτή την κατεύθυνση ΣΕΒ, Χρηματιστήριο και ΕΕΤ αναλαμβάνουν κοινή πρωτοβουλία” τόνισε ο Θεόδωρος Φέσσας.

“Έχει μεγάλη κοινωνική αξία η διαφάνεια. Η αξιοπιστία, η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και η συμμόρφωση στις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης βελτιώνουν τις συνθήκες ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης και επαυξάνουν τις δυνατότητες πρόσβασης διασφαλίζοντας τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων” ανέφερε ο Ν. Καραμούζης. Ο ίδιος πρόσθεσε πως η αξιοπιστία του δημόσιου τομέα είναι γνωστό ότι έχει τροφή και αν αυτό συνοδευτεί με αναξιοπιστία του ιδιωτικού παραγωγικού τομέα τότε το πρόβλημα θα είναι μεγάλο ιδίως σε σχέση με την προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση.

Σύμφωνα με τον κ. Καραμούζη αλλά και τον κ. Φέσσα οι προτάσεις για τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης αφορούν τόσο τις εισηγμένες όσο και τις μη εισηγμένες και περιλαμβάνουν θέματα όπως έκδοση αποτελεσμάτων μέσα στο πρώτο πεντάμηνο για την προηγούμενη χρήση με πρόστιμο και επιβαρύνσεις για παραλείψεις και καθυστερήσεις, δημοσιοποίηση των στοιχείων δύο φορές τον χρόνο για μεγάλες μη εισηγμένες, επέκταση των ποιοτικών ελέγχων ΕΛΤΕ καθώς επίσης και προσωπική ευθύνη και έλεγχο των ορκωτών ακόμη και με την προσωπική τους περιουσία, τήρηση σε αρχείο και δημοσιοποίηση των δειγματοληπτικών ελέγχων, αλλαγή ανά τακτά χρονικά διαστήματα των ορκωτών και υποχρεωτική παρουσία ανεξάρτητων μελών στα ΔΣ και τις επιτροπές ελέγχου και των μη εισηγμένων.

Παράλληλα όπως είπε ο κ. Καραμούζης ήδη οι τράπεζες εξετάζουν να αποτελεί κριτήριο για τη πιστοληπτική αξιολόγηση των επιχειρήσεων η συμμόρφωση με τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης. 

 

SHARE