Η Επιτροπή των εργαζομένων του MEGA έστειλε υπόμνημα στην Αντιπροεδρία

Την Πέμπτη 15/2/2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της επιτροπής εργαζομένων του MEGA με στελέχη της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης.
Μετά την αναφορά των εργαζομένων στο πρόβλημα της μη καταβολής των δεδουλευμένων τους, ζητήθηκε να υποβληθεί υπόμνημα στο οποίο να καταγράφεται η μέχρι τώρα οικονομική κατάσταση της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.
Συντάχθηκε σχετικό κείμενο το οποίο περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας και αναλυτικά στοιχεία για τις απαιτήσεις του δανείου και των οφειλομένων στους εργαζόμενους.
Το σχετικό υπόμνημα με τις υπογραφές των εκπροσώπων του MEGA εστάλη τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018.
Ακολουθεί το πρωτότυπο του υπομνήματος:

 

SHARE