HOL: Παύση διαπραγμάτευσης στις 28 Μαΐου 2015

Η hellas online ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) δυνάμει της από 14 Μαΐου 2015 απόφασής του ενέκρινε το αίτημα της Vodafone για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) των κοινών μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 (5) (πρώτο εδάφιο) του Ν.3461/2006 και το άρθρο 2 της υπ’ αριθμόν 1/644/22.4.2013 απόφασης της Ε.Κ. «Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά το τέλος δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.3461/2006».

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της HOL ορίστηκε η 28η Μαΐου 2015.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει η υπ’ αριθμόν 1/644/22.4.2013 απόφαση της Ε.Κ. η Vodafone θα καταβάλει τίμημα τοις μετρητοίς ύψους 0,563 ευρώ ανά μετοχή:

(α) στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού &Καταχώρισης, προκειμένου εκείνη με τη σειρά της να πιστώσει τους σχετικούς λογαριασμούς χρηματικής εκκαθάρισης των χειριστών, για εκείνους τους δικαιούχους που έχουν παράσχει στους χειριστές τους σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του αναλογούντος τιμήματος, και

(β) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ:
i. εκείνων των δικαιούχων που δεν έχουν εξουσιοδοτήσει σχετικά τους χειριστές τους,
ii. των κατόχων κινητών αξιών που βρίσκονται σε λογαριασμό χειριστή υπό ειδική εκκαθάριση και
iii. των δικαιούχων οιωνδήποτε δικαιωμάτων επί των κινητών αξιών της HOL επί των οποίων έχει συσταθεί ενέχυρο, επικαρπία ή έχουν κατασχεθεί.

Η καταβολή του τιμήματος θα πραγματοποιηθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα καταρτισθούν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της HOL.

Επιπλέον, η Vodafone θα αναλάβει να καταβάλει σύμφωνα με το άρθρο 5 (3) της υπ’ αριθμόν 1/644/22.4.2013 απόφασης της Ε.Κ. τις προμήθειες, δικαιώματα και έξοδα της Ε.Χ.Α.Ε. και του Τ.Π.Δ. και τυχόν φόρους και τέλη επί των συναλλαγών, κατά τη διενέργεια των μεταβιβάσεων των κοινών μετοχών της HOL στην Vodafone.

SHARE