Goldman Sachs: Θετικές οι αποφάσεις του Eurogroup για το ελληνικό χρέος

Τη συμφωνία που επετεύχθη τα ξημερώματα για το ελληνικό χρέος μεταξύ Eurogroup και ελληνικών αρχών επικροτεί η Goldman Sachs,σε σημερινή της έκθεση, με τίτλο «Ελλάδα: Καθαρή έξοδος με ελάφρυνση χρέους του επίσημου τομέα», λέγοντας πως «είναι θετική και πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση».

Το Eurogroup ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του προγράμματος του ESM με την συμφωνία για (α) μερικές ακόμη εκταμιεύσεις κεφαλαίων για την παροχή ενός σημαντικού cash buffer, (β) κάποια μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους και (iii) ένα πλαίσιο για να διασφαλιστεί ότι η όποια μελλοντική ελληνική κυβέρνηση
θα διατηρήσει την δημοσιονομική πειθαρχία και θα εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις, σημειώνει η Goldman Sachs.

Οι τρεις παραπάνω συνθήκες είναι εκείνες που υποστήριζε άλλωστε και η ίδια ότι είναι απαραίτητες για την βιώσιμη επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές και το re-rating των ελληνικών assets προς τα επίπεδα εκείνων της ευρωπεριφέρειας.

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, λόγω του ταμειακού αποθέματος, των θετικών αναπτυξιακών προοπτικών στην Ελλάδα και στην ευρωζώνη και της πολύ ευνοϊκής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, η Ελλάδα θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχει μια επιτυχημένη επιστροφή στις αγορές, παρόλο που τα ελληνικά ομόλογα θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τις εξελίξεις στην Ιταλία.

Σε πιο μεσοπρόθεσμη βάση, η ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους της Goldman Sachs δείχνει ότι ο δημοσιονομικός στόχος που έχει τεθεί για την Ελλάδα είναι απαιτητικός και ότι οι ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης θα αυξηθούν πάνω από το εύρος του 15-20% έαν υιοθετηθούν πιο ρεαλιστικές υποθέσεις για το πρωτογενές πλεόνασμα.

Ο οίκος εστιάζει στο γεγονός πως το Eurogroup αναγνώρισε ότι σε ένα πιο δυσμενές μακροοικονομικό σενάριο θα μπορούσαν να εξεταστούν ορισμένα περαιτέρω μέτρα όσον αφορά στην ελάφρυνση του δημόσιου χρέους και τους δημοσιονομικούς στόχους, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ευρεία προσήλωση στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.

Στο σημείο αυτό η Goldman Sachs αναφέρει πως η δέσμευση των Ευρωπαίων για επανεξέταση μιας περαιτέρω διευθέτησης του δανείου του EFSF στο τέλος της περιόδου χάριτος το 2032 υπογραμμίζει ότι de facto τα δάνεια του επίσημου τομέα θεωρούνται χαμηλότερης διασφάλισης (junior) έναντι των δανείωντου ιδιωτικού τομέα (senior).

«Μια περαιτέρω επέκταση της ωρίμανσης αυτού του δανείου είναι η βασική περίπτωση κατά την άποψή μας, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα διατηρήσει δημοσιονομικά υπεύθυνες οικονομικές πολιτικές», υποστηρίζει ο οίκος.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας, στην παρούσα συγκυρία, οι δυνητικοί κίνδυνοι που μπορούν να προβλέψουν είναι οι πολιτικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τον εκλογικό κύκλο.

«Οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση που δεν θα διατηρήσει τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται και θα αποφασίσει να ακολουθήσει επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο αυτό το πλαίσιο», σημειώνεται σχετικά και τονίζει πως : τουλάχιστον προς το παρόν, φαίνεται απίθανο ότι τώρα που η οικονομία ανακάμπτει και η πλήρης πρόσβαση στις αγορές είναι ορατή, τα πολιτικά κόμματα θα έθεταν σε κίνδυνο αυτή την κατάσταση».

Εκτιμά δε πως σε αυτό το στάδιο, ενδέχεται να υπάρχουν και εξωτερικοί κίνδυνοι για το πρόγραμμα. Ενδεικτικά τονίζει πως εάν δεν είναι δημοφιλής στη Γερμανία, η συμφωνία ενδέχεται να ασκήσει πίεση στον σημερινό κυβερνητικό συνασπισμό, κάτι που θα μπορούσε να αμφισβητήσει τη μακροζωία της συμφωνίας. Επιπλέον, η Goldman Sachs, θεωρεί πως η επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές μπορεί να αντιμετωπίσει κινδύνους μετάδοσης από τις εξελίξεις στην ιταλική αγορά ομολόγων. Βάσει της ανάλυσης του οίκου, στην περίπτωση μη εξόδου της Ιταλίας από την ευρωζώνη, οι αρνητικές επιδράσεις θα πρέπει να παραμείνουν περιορισμένες, όμως σε μια κορύφωση των ανησυχιών για την παραμονή της Ιταλίας στην ευρωζώνη, η επάρκεια των ελληνικών ταμειακών διαθεσίμων μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

 

SHARE