Γιάννος Παπαντωνίου: Νόμιμες οι καταθέσεις σε Γενεύη, Γαλλία

Απάντηση με δελτίο Τύπου του συνηγόρου του Μιχ. Δημητρακόπουλου στο νέο δικαστικό αίτημα των ανακριτικών αρχών προς την Ελβετία για παροχή στοιχείων για λογαριασμό που υποδέχτηκε τον Σεπτέμβρη του 2016 περί τα 4,6 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα και σύμφωνα με τις αρχές ανήκει στην Σταυρούλα Κουράκου,  δίνει ο συζυγός της, πρώην υπουργός, Γιάννος Παπαντωνίου .

“Όσον αφορά τον λογαριασμό στην Τράπεζα “Hyposwiss Private Bank” στην Γενεύη, έχω δώσει εκτενείς και επαρκείς εξηγήσεις κατά την ανακριτική απολογία μου ως προς τη νομιμότητα των εκεί καταθέσεών μου”, αναφέρει ο κ.Παπαντωνίου.

ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟ

“Προς αποκατάσταση της αλήθειας και προς αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων, ο λογαριασμός μου στη Γαλλία είναι δηλωμένος στο Πόθεν Έσχες μου και είναι κατατεθειμένο σε αυτόν το τίμημα της πώλησης του ακινήτου μου στη Σύρο.

Είναι απολύτως ανακριβές ότι άσκησα ένδικα μέσα για να μην αρθεί το τραπεζικό απόρρητο του συγκεκριμένου λογαριασμού. Η πραγματικότητα  είναι ότι προσέφυγα στη Γαλλική Δικαιοσύνη για την άρση της δέσμευσης του άνω λογαριασμού, που έχει επιβληθεί με διάταξη των Ανακριτών του Ν. 4022/2011 κ.κ. Ηλιάνας Ζαμανίκα και Γιώργου Ευαγγέλου, επειδή η προέλευση των χρημάτων σ’ αυτόν είναι νομιμότατη, κατά τα ανωτέρω.

SHARE