>Geniki Bank: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

>

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Geniki Bank της 22.6.2011 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Geniki Bank που πραγματοποιήθηκε στις 22.06.2011 και ώρα 12.00 στα γραφεία της έδρας της Τράπεζας (Ισόγειο Αμφιθέατρο, Λ. Μεσογείων αριθ. 109-111), παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 42 Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 127.159.715 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου άϋλες μετοχές, επί συνόλου 141.999.464 ήτοι ποσοστό 89,55% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική

Συνέλευση να αποφανθεί εφ’ όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο

Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση 2010 (01.01.2010 μέχρι 31.12.2010) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 89,55% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης

Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τραπέζης για τη χρήση 2010 (1.1.2010 μέχρι 31.12.2010) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση μετά των των υποβληθεισών εκθέσεων του Eιοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος, για τη διαχειριστική χρήση 2010, προς τους κατόχους μετοχών της Τράπεζας.

ΝΑΙ = 126.994.428 (99,87%) ΟΧΙ = 164.987 (0,13%) ΑΠΟΧΗ = 300 (0%)

ΘΕΜΑ 2Ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 89,55% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης

Απηλλάγησαν τα πρόσωπα που διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές, κατά τη διαχειριστική χρήση 2010, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και, αντιστοίχως τον έλεγχο,της υπολόγου χρήσεως 2010.

ΝΑΙ = 127.158.193 ( 100% ) ΟΧΙ = 1.222 ( 0 %) ΑΠΟΧΗ = 300 ( 0 %)

ΘΕΜΑ 3Ο

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, για την εταιρική χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3061/2002 και προέγκριση τους για τη χρήση 2011. Έγκριση αποζημιώσεων μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2010 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2011.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 89,55% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την καταβολή για το έτος 2010 συνολικών ετήσιων αμοιβών ύψους 1.005.328,84 ευρώ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκρινε ποσό 1.600.000 ευρώ για τη χρήση 2011. Επίσης ενέκρινε την καταβληθείσα αποζημίωση στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 7.000 ευρώ και προενέκρινε συνολικό ποσό 20.000,00 ευρώ για τη χρήση 2011.

ΝΑΙ = 126.861.490 ( 99,77% ) ΟΧΙ = 297.926 ( 0,23% ) ΑΠΟΧΗ = 300 ( 0 % )

ΘΕΜΑ 4Ο

Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 89,55% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ. 1 εδάφιο 6 του Καταστατικού οι κ.κ. Μέτοχοι ενημερώνονται ότι από την τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας έγινε η ακόλουθη μεταβολή στη σύνθεση των μελών του Δ.Σ.

Ο κ. Γιάγκος Χαραλάμπους στις 30.9.2010 (αριθμ. πρακτικού 2766/2010) εκλέχθηκε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του E.Σ. σε αντικατάσταση του κ. Χρήστου Ακκά ο οποίος παραιτήθηκε κατά την ίδια συνεδρίαση.Η θητεία του ανωτέρω λήγει την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2013.

Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει την εκλογή του κ. Γιάγκου Χαραλάμπους από 30.9.2010 ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του κ. Χρήστου Ακκά με θητεία ίδια με αυτή του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας του έτους 2013.

ΝΑΙ = 127.156.571 ( 100% ) ΟΧΙ = 1.000 ( 0% ) ΑΠΟΧΗ = 2.144 ( 0% )

ΘΕΜΑ 5Ο

Επικύρωση ορισμού νέου Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 89,55% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης

Μετά την παραίτηση του κ. Χρ. ΑΚΚΑ κατά τη συνεδρίαση του EΣ την 30.9.2011 (αριθμ. πρακτικού 2766/2010) εκλέχθηκε ως νέο μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Γιάγκος Χαραλάμπους.

Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει τον ορισμό του κ. Γιάγκου Χαραλάμπους , ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου .

ΝΑΙ = 127.156.571 ( 100% ) ΟΧΙ = 1.000 ( 0% ) ΑΠΟΧΗ = 2.144 ( 0% )

ΘΕΜΑ 6Ο

Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 89,55% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης

Κατ’ εφαρμογή του Καταστατικού της Τράπεζας και του κ.ν. 2190/1920, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών “DELOITTE Χατζηπαύλου, Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.” για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου των Εταιρειών της για τη χρήση 2011 και αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής της.

ΝΑΙ = 126.450.816 ( 99,44% ) ΟΧΙ = 706.755 ( 0,56% ) ΑΠΟΧΗ = 2.144 ( 0 % )

ΘΕΜΑ 7Ο

Παροχή άδειας, κατ΄άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 24 του Καταστατικού στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Διευθυντές καθώς και σε υπαλλήλους της Τράπεζας να μετέχουν στη Διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν 2190/1920 ) Εταιριών. Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 89,55% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους Εντεταλμένους Συμβούλους, σε Διευθυντές ή σε υπαλλήλους της Τράπεζας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου της Τράπεζας.

ΝΑΙ = 127.156.571 ( 100% ) ΟΧΙ = 1.000 ( 0 % ) ΑΠΟΧΗ = 2.144 ( 0 % )

ΘΕΜΑ 8Ο

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 99.399.624,80 με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής από €1,00 σε € 0,30 ανά μετοχή, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 89,55% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης κατά € 99.399.624,80 με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής από €1,00 σε € 0,30 ανά μετοχή και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τραπέζης (περί μετοχικού κεφαλαίου).

ΝΑΙ = 127.067.471 ( 99,93% ) ΟΧΙ = 91.944 ( 0,07 % ) ΑΠΟΧΗ = 300 ( 0 % ) Σχέδιο της προτεινόμενης τροποποιήσεως παρατίθεται κατωτέρω:

«ΆΡΘΡΟ 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο»

«Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων (186.999.464) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό σαράντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τέσσερις (141.999.464) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ η κάθε μια και δέκα εκατομμύρια (10.000.000) προνομιούχες, άνευ δικαιώματος ψήφου, άνευ σωρευτικής απόδοσης, εξαγοράσιμες, μετατρέψιμες μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και πενήντα λεπτών (4,50 η κάθε μια και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.»

Αντικαταστάθηκε με την παράγραφο:

«Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ογδόντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα εννέα και 0,20 (87.599.839,20) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό σαράντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τέσσερις (141.999.464) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 Ευρώ) η κάθε μία και δέκα εκατομμύρια (10.000.000) προνομιούχες, άνευ δικαιώματος ψήφου, άνευ σωρευτικής απόδοσης, εξαγοράσιμες, μετατρέψιμες μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και πενήντα λεπτών (4,50) η κάθε μια και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.»

Και προστέθηκαν οι παρακάτω:

1. «Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22ης Ιουνίου 2011, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό€ 99.399.624,80 ευρώ με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής από €1,00 σε € 0,30 ανά μετοχή, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.»

2. Μετά την ως άνω μείωση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα εννέα και 0,20 (87.599.839,20 ) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό σαράντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τέσσερις (141.999.464) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 Ευρώ) η κάθε μία και δέκα εκατομμύρια (10.000.000) προνομιούχες, άνευ δικαιώματος ψήφου, άνευ σωρευτικής απόδοσης, εξαγοράσιμες, μετατρέψιμες μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και πενήντα λεπτών (4,50) η κάθε μια και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

SHARE