Frigoglass: Ζημιές 38,8 εκατ. ευρώ στο 9μηνο

Επιδείνωση των οικονομικών του μεγεθών εμφάνισε στο εννεάμηνο του έτους ο όμιλος της Frigoglass. Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο στα 322,894 εκατ. ευρώ από 363,968 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, μειωμένες κατά 11,3%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων υποχώρησαν κατά 10,6% στα 35,926 εκατ. ευρώ από 40,187 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 12,332 εκατ. ευρώ από 15,608 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2015.

Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα εννεαμήνου του ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες 38,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 20,572 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης.

Σύμφωνα με την εταιρία, τα κυριότερα στοιχεία του γ΄ τριμήνου ήταν:

– Η μεταβολή της εποχικότητας των πωλήσεων του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης στη Νιγηρία επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις του τριμήνου

– Η ανάκαμψη στην Ανατολική Ευρώπη λόγω αυξημένης ζήτησης για επαγγελματικά ψυγεία ICOOL από τους εμφιαλωτές της Coca-Cola σε Ρωσία και Ουκρανία

– Η ανάκαμψη στη Δυτική Ευρώπη συνεχίστηκε λόγω της αυξημένης ζήτησης για επαγγελματικά ψυγεία της καινοτόμου σειράς ICOOL

– Η αύξηση του κόστους παραγωγής στον κλάδο Υαλουργίας στη Νιγηρία εξαιτίας της υποτίμησης του τοπικού νομίσματος αντισταθμίστηκε μερικώς από αυξήσεις τιμών

– Το ευνοϊκό γεωγραφικό μείγμα πωλήσεων, οι επιδόσεις του τομέα παροχής υπηρεσιών (Service), και η προσωρινή θετική επίδραση από την αναπροσαρμογή της αξίας των αποθεμάτων στον κλάδο Υαλουργίας, βελτίωσαν το περιθώριο EBITDA

Επιπλέον, η εταιρία σημειώνεται ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τον κύριο μέτοχο της Frigοglass Truad Verwaltungs, την ad hoc επιτροπή συμβούλων που αντιπροσωπεύει τους ομολογιούχους και άλλους κύριους δανειστές ώστε να εξασφαλιστεί μία σταθερή και βιώσιμη κεφαλαιακή δομή.

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigοglass, σχολίασε: «Η ανάκαμψη των πωλήσεων σε Ρωσία και Δυτική Ευρώπη αντισταθμίστηκε από την αναμενόμενη επίπτωση της εποχικότητας των πωλήσεων του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης στη Νιγηρία και την μείωση των επενδύσεων των πελατών μας σε επαγγελματικά ψυγεία στην Ασία. Η υψηλότερη ζήτηση και οι προσαρμογές της τιμολογιακής πολιτικής μας, με στόχο τον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης της υποτίμησης του Νάιρα, συνετέλεσαν σε αύξηση πωλήσεων του κλάδου Υαλουργίας στη Νιγηρία. Για το τέταρτο τρίμηνο, αναμένουμε ο κλάδος Επαγγελματικής Ψύξης να ευνοηθεί από τη περεταίρω ανάπτυξη των πωλήσεων του Service, την εποχικότητα των πωλήσεων στη Νιγηρία και την αυξημένη ζήτηση για ICOOL στη Δυτική Ευρώπη. Στον κλάδο Υαλουργίας, μετά από ένα ισχυρό τέταρτο τρίμηνο πέρυσι, η πτώση των πωλήσεων στο Jebel Ali και η υποτίμηση του Νάιρα θα συνεχίσουν να επηρεάζουν το περιθώριο κέρδους μας για το υπόλοιπο του έτους».

Επιπλέον η εταιρία αναφέρει ότι αναμένει πως ο κλάδος Επαγγελματικής Ψύξης στην Αφρική θα ωφεληθεί από την εποχικότητα των πωλήσεων στη Νιγηρία, παρά το γεγονός ότι η αβεβαιότητα και η μεταβλητότητα θα παραμείνει σε ορισμένες από τις βασικές της αγορές.

Στην Ευρώπη, η σταδιακή βελτίωση των συνθηκών της αγοράς στην Ανατολική Ευρώπη καθώς και η διατήρηση της ζήτησης της καινοτόμου σειράς ICOOL είναι ενθαρρυντικές.

Επίσης, η εταιρία αναμένεται ότι οι επιδόσεις του τομέα παροχής υπηρεσιών (Service) θα συνεχίσουν την ανοδική τους τάση το τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Στις πλέον ανταγωνιστικές αγορές της Ασία, η Frigοglass εστιάζει στον περιορισμό των επιπτώσεων από την διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας στην Κίνα μέσω ανάπτυξης των πωλήσεων σε άλλες ασιατικές αγορές. Η λειτουργική μόχλευση, η εξοικονόμηση κόστους από την αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης, και οι επιδόσεις στον τομέα παροχής υπηρεσιών (Service) αναμένονται να συνεισφέρουν θετικά στο περιθωρίου κέρδους το τέταρτο τρίμηνο.

Στον Κλάδο Υαλουργίας, η χαμηλή ζήτηση στο Ντουμπάι καθώς και οι δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμίες αναμένονται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου. Η εταιρία εξετάζει τη δυνατότητα διεύρυνσης του πελατολογίου της δραστηριότητάς της στο Jebel Ali, εστιάζοντας σε μακροπρόθεσμες συνεργασίες σε Ασία και Αυστραλία.

Στη Νιγηρία, αναμένει ότι η μερική απορρόφηση των δυσμενών συναλλαγματικών ισοτιμιών μέσα από προσαρμογές των τιμών θα συνεχίσει να επηρεάζει τα περιθώρια.

Καταλήγοντας η εταιρία αναφέρει ότι παραμένει δεσμευμένη στη δημιουργία ρευστότητας μέσω της βελτίωσης του καθαρού κεφαλαίου κίνησης. Εστιάζει στην καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων μέσω της βελτιστοποίησης ολόκληρης της αλυσίδας αξίας από την αγορά πρώτων υλών μέχρι και την είσπραξη των απαιτήσεων. Ο κεφαλαιακές δαπάνες για το έτος αναμένονται σε περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Επανεξέταση κεφαλαιακής δομής

Η Frigoglass  βρίσκεται σε συζητήσεις με τον κύριο μέτοχο της Truad Verwaltungs, την ad hoc επιτροπή συμβούλων που αντιπροσωπεύει τους ομολογιούχους και άλλους κύριους δανειστές, ώστε να αναχρηματοδοτήσει τις επερχόμενες λήξεις δανείων και να μειώσει τον καθαρό δανεισμό της προκειμένου να εξασφαλίσει μια σταθερή και βιώσιμηκεφαλαιακή δομή. Η εταιρία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων όταν κριθεί δυνατόν.

SHARE