Forthnet: Με 99,986% στη “Forthnet Media”

 

Σε 99,986% διαμορφώνεται το ποσοστό της Forthnet στην θυγατρική της “Forthnet Media” μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η Forthnet αναφέρει:

Η εταιρεία Forthnet A.E. (στο εξής η “Εταιρεία”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε και τυπικά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της Εταιρείας, Forthnet Media Α.Ε. (στο εξής “Forthnet Media”), κατά το ποσό των σαράντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (48.461.538 €) με την έκδοση 48.461.538 νέων μετοχών (στο εξής η “Αύξηση”).

Το ποσό της Αύξησης κάλυψε στο σύνολό του η Εταιρεία και είχε προκαταβληθεί από την τελευταία στον ειδικό λογαριασμό αύξησης, κατόπιν άντλησης του ανωτέρω ποσού μέσω του εκδοθέντος την 11.10.2016 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας €70.124.679,90 (στο εξής το “ΜΟΔ”), σύμφωνα και με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην από 11.10.2016 ανακοίνωση της Εταιρείας.

Με τον τρόπο αυτόν, η Εταιρεία διέθεσε το ισόποσο των κεφαλαίων που είχε αντλήσει μέσω της έκδοσης του ΜΟΔ για την ισχύ του Πλαισίου Αναχρηματοδότησης, κατά τα διαλαμβανόμενα στο από 15.09.2016 Ενημερωτικό Δελτίο, και ειδικότερα σύμφωνα με την περίπτωση (Α) της ενότητας 4.6.4.1 του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατόπιν αυτής της Αύξησης, η συμμετοχή της Εταιρείας στη Forthnet Media διαμορφώθηκε από 98,97% σε 99,986%.

SHARE