Forthnet: Μετατροπή 25.791 ομολογιών σε μετοχές

Μετά τη μετατροπή συνολικά 25.791 Μετατρέψιμων Ομολογιών, το μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet αυξάνεται κατά €7.737,30 και εκδίδονται 25.791 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι «Νέες Μετοχές»), σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του ΜΟΔ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας,, διαπίστωσε και πιστοποίησε την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. και παραδοθούν στους δικαιούχους τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χ.Α. και τις οικείες εκτελεστικές αυτού αποφάσεις. Η ανωτέρω απόφαση έχει υποβληθεί προς τις αρμόδιες Αρχές προς έγκριση και δημοσίευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε €33.036.892,80, διαιρούμενο σε 110.122.976 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μια.

H Εκδότρια θα ενημερώσει προσηκόντως για την έγκριση της εισαγωγής και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών με νεώτερη ανακοίνωσή της.

H ανωτέρω συναλλαγή αφορά  το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεώς της Forthnet,  συνολικής ονομαστικής αξίας €70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016, δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν συνολικά 233.748.933 κοινές ονομαστικές μετατρέψιμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, οι οποίες έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

SHARE