Folli Follie: “Πράσινο φως” από τη Γ.Σ στο ομολογιακό έως 300 εκατ. ευρώ

Την έκδοση κοινού ομολογιακού ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 300.000.000 ευρώ ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Folli Follie που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η ΓΣ αποφάσισε τα εξής:

1. Ενέκρινε της ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2016 – 31η Δεκεμβρίου 2016, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως και του Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή.

2. Αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.

4. Εξέλεξε τον κύριο Γεώργιο Βαρθαλίτη του Ιωάννη, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10251 ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή – λογιστή τον κύριο Ιωάννη Τολιόπουλο του Βασιλείου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12381, αμφότεροι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας “VNT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.” και διακριτικό τίτλο “ECOVIS VNT Auditing s.a.” με Αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 045 και ΣΟΕΛ 174 και καθόρισε την αμοιβή τους για την χρήση 2017.

5. Ενέκρινε τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2016 και προενέκρινε τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις για τη χρήση του 2017.

6. Ενέκρινε την παροχή εγγυήσεων, δανείων και ταμειακών διευκολύνσεων (συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ και προς εταιρείες του ομίλου συνδεδεμένων με την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014 και την παροχή αδείας και εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας για την υλοποίηση των ανωτέρω. Επίσης ενέκρινε τις συμβάσεις κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

7. Ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών και προσδιόρισε την κατώτερη τιμή αγοράς στο ποσό των 5 ευρώ και της ανώτερης στο ποσό των 50 ευρώ.

8. Ενέκρινε την έκδοση, για τους σκοπούς της αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου δανεισμού, κοινού ομολογιακού ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως του ποσού των 300.000.000 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/20 και το άρθρο 8 του ν.3156/2003, με ομολογίες (μετατρέψιμες ή μη σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας), με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Η έκδοση του ως άνω δανείου θα πραγματοποιηθεί εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς. Παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (με δικαίωμα να παρέχει αυτό περαιτέρω εξουσιοδότηση σε τρίτους) για την περαιτέρω διαπραγμάτευση και εξειδίκευση των όρων έκδοσης του ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) της διάρκειας του δανείου, β) Του ποσού του δανείου γ) Του αριθμού των (μετατρέψιμων) ομολογιών, δ) της ονομαστικής τιμής τους, ε) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, στ) της τιμής διάθεσης των ομολογιών, ζ) των λοιπών όρων του ομολογιακού δανείου και η) του χρόνου και της μεθόδου άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και μετατροπής (καθώς και εγγύησης τυχόν έκδοσης αυτών των τίτλων από εταιρείες του ομίλου).

Στην ως άνω Ετήσια Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 75,61% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 50.623.649 μετοχές επί συνόλου 66.948.210.

SHARE