Flexopack: Πράσινο φως για έκδοση ομολόγου έως 10 εκατ. ευρώ από την Γ.Σ.

H Flexopack ανακοίνωσε ότι την 10η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 9.010.256 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 76.88% επί συνόλου 11.720.024 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση από την Εταιρεία, ενός ή/και περισσοτέρων κοινών Ομολογιακών Δανείων, ποσού μέχρι 10.000.000 ευρώ συνολικά, με ιδιωτική τοποθέτηση και ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση να καθορίσει τους όρους των εν λόγω δανείων, να προβεί στην κατάρτιση και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και εγγράφων εν γένει καθώς και στην διενέργεια όλων των πράξεων, δηλώσεων και δικαιοπραξιών, οι οποίες κρίνονται σκόπιμες, αναγκαίες, κατάλληλες και ενδεδειγμένες για την προσήκουσα υλοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας εντός του προαναφερομένου κανονιστικού πλαισίου.

Στο 2ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με την δραστηριότητα και το εν εξελίξει επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου.

SHARE