Eurobank – “Go In Crete”: Η εξωστρέφεια θα φέρει την ανάπτυξη

(από αριστερά) Κ. Λουφάκης, πρόεδρος ΣΕΒΕ,  Αλ. Καλαμπόκης, πρόεδρος ΣΕΚ, Χριστίνα Σακελλαρίδη, πρόεδρος ΠΣΕ, Γ. Κατρούγκαλος, Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Φ. Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank, Ν. Καραμούζης, πρόεδρος Δ.Σ. Eurobank

Με συμμετοχές από 22 χώρες του εξωτερικού και περισσότερους από 100  Έλληνες εξαγωγείς ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017, η Επιχειρηματική Αποστολή “Go In Crete” που διοργανώνει η Eurobank στην Κρήτη, στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας της Τράπεζας, Πρόγραμμα Επιχειρηματικών Αποστολών “Go International”.

“Περιμένουμε από όλες τις τράπεζες μας να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Eurobank να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος Go International και της επιμέρους έκφανσης του, το Go In Crete”. Αυτό τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος από τη Χερσόνησο του Ηρακλείου, σε χαιρετισμό του στο “Go In Crete”.

ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

“Ύστερα από επτά χρόνια καταστροφικής λιτότητας έχει φτάσει η ώρα της ανάπτυξης”, είπε ο υπουργός. “Με αισιοδοξία  να προσανατολιστούμε από τώρα στη νέα Ελλάδα μετά το τέλος της επιτροπείας, να εξασφαλίσουμε τον αναπροσανατολισμό της οικονομίας μας προς ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, που δεν θα στηρίζεται στη δημόσια και ιδιωτική κατανάλωση με δανεικά, αλλά στα πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας”

“Οι στόχοι μας είναι κοινοί: η οργάνωση της εξωστρέφειας της χώρας μας στο εξωτερικό, με σκοπό την επιτυχία των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και την προώθηση συνεργειών με ομογενείς αλλοδαπές επιχειρήσεις. Οι κλάδοι των αγροτοδιατροφικών προϊόντων και των φυσικών καλλυντικών που κυρίως εκπροσωπούνται στο συνέδριο αυτό, αποτελούν κατεξοχήν τομείς με τεράστιο δυναμικό προς την κατεύθυνση αυτή”.

Η οικονομική διπλωματία

Ο κ. Κατρούγκαλος αναφέρθηκε στον βραχίονα της ενεργούς δράσης και στήριξης της οικονομικής διπλωματίας που, όπως είπε, συντίθεται από τα 56 γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του υπουργείου Εξωτερικών σε χώρες του εξωτερικού, με τα 150 εξειδικευμένα στελέχη του.

Επίσης, τόνισε πως η άσκηση της ιεραρχημένης πολιτικής του υπουργείου εδράζεται στους ακόλουθους πυλώνες:

-Υποστήριξη των εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων για διείσδυση στις ξένες αγορές.
-Επιχείρηση προσανατολισμού των επιχειρήσεων για τοποθέτηση ελληνικών προϊόντων και στις νέες αγορές αναδυόμενων οικονομιών.
-Προβολή και επικοινωνία του επενδυτικού θεσμικού πλαισίου σε συνεργασία με την Enterprise Greece, το υπουργείο Οικονομίας και τον αρμόδιο υφυπουργό Στέργιο Πιτσιόρλα για προσέλκυση επενδύσεων στη βάση ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας.
-Συστηματική παρακολούθηση της πορείας ελληνικών εξαγωγών και των σχετικών δυνατοτήτων, μέσω και της αξιοποίησης της διαδικτυακής πύλης www.agora.mfa.gr,
-Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας των 56 γραφείων ΟΕΥ μέσω της εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 με ορατά μετρήσιμα αποτελέσματα.
-Ειδικά δε, για το διπλωματικό προσωπικό των υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, σημείωσε ότι έπειτα από ενέργειες της κυβέρνησής, επαναλήφθηκε κατά τον Φεβρουάριο του 2016 και μετά από παρέλευση σχεδόν 9ετίας, ο διαγωνισμός για την εισαγωγή νέων εισακτέων μέσω του Τμήματος Εμπορικών Ακολούθων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.
-Οργανωση Μεικτών Διϋπουργικών Επιτροπών και Ανώτατων Συμβουλίων Συνεργασίας, που στόχο έχουν την υπογραφή συμφωνιών για την εμβάθυνση και εδραίωση του υπόβαθρου των διμερών πολιτικών/οικονομικών σχέσεων που διανοίγουν καινούργιους δρόμους πρόσβασης σε υπάρχουσες αλλά και νέες αγορές.
-Υλοποίηση διμερών πολιτικών συναντήσεων υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο εφαρμογής στρατηγικού σχεδίου κλιμακούμενων δράσεων για προώθηση των στόχων εξωτερικής πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στη διεκδίκηση ενεργού ρόλου στο πλέγμα λειτουργίας της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς και των διαδρομών διέλευσης των αγωγών που συλλειτουργούν αθροιστικά και πολλαπλασιαστικά στην ισχυροποίηση της γεωοικονομικής και γεωστρατηγικής θέσης μας.
-Παρακολούθηση Ομάδων Εργασίας για την εξωστρέφεια, την προώθηση των εξαγωγών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
-Συντονισμός, συνεργασία και υποστήριξη δραστηριοτήτων με πρόσημο εξωστρέφειας άλλων υπουργείων, και κυρίως με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
-Συντονισμός και επικούρηση των πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τομέα.

 

Το Go In Crete τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και συν-διοργανώνεται με:

  • την οργανωτική φροντίδα του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (Σ.Ε.Κ.),
  • τη συνεργασία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.), του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.), του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.),
  • καθώς και την υποστήριξη του ισπανικού  τραπεζικού ομίλου Santander, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (EBRD) και του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ).

 

Φ. Καραβίας: Η Κρήτη έχει μια ολοκληρωμένη οικονομία με τεράστιες δυνατότητες

«H ολοκλήρωση της αξιολόγησης, που όπως φαίνεται δρομολογείται, θα επιτρέψει στην οικονομία μας να ξεκινήσει ένα θετικό κύκλο που γεννά αισιοδοξία και καλές προοπτικές» σημείωσε στην ομιλία του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας.  «Η Κρήτη, που φιλοξενεί φέτος τη διοργάνωση “Go In Crete”, έχει μια ολοκληρωμένη οικονομία με τεράστιες δυνατότητες και πιστεύουμε ότι θα πρωταγωνιστήσει στην ανάπτυξη. Περιμένουμε η οικονομία της να τρέχει με τους πιο γρήγορους ρυθμούς και θα γεννηθούν πολλές ευκαιρίες για επενδύσεις και νέα σχέδια για τους εξαγωγείς, για τον τουρισμό, στον αγροτικό τομέα αλλά και σε όλους τους κλάδους. Το πρόγραμμα “Go International” είναι η κεντρική μας δράση για τη στήριξη των Ελλήνων εξαγωγέων στις διεθνείς αγορές. Έχουμε ένα ισχυρό διεθνές δίκτυο, έχουμε κορυφαίους συνεργάτες όπως η ισπανική τράπεζα Santander και τα θέτουμε στην υπηρεσία των πελατών μας. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και να στηρίξουμε τους πελάτες μας ώστε να υλοποιήσουν τους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς τους και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δημιουργεί η επιστροφή στην ανάπτυξη» τόνισε ο κ. Καραβίας.

Ολόκληρη η ομιλία του κ. Καραβία

 

Αλκ. Καλαμπόκης: Περισσότεροι από 100 Έλληνες εξαγωγείς έρχονται σε επαφή με 50 αγοραστές παγκοσμίως

«Η πρωτοβουλία “Go International” αποτελεί ένα πρότυπο μοντέλο συνεργασίας της Eurobank με τους εξαγωγικούς Συνδέσμους της χώρας και την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, με σκοπό την ενδυνάμωση των προσπαθειών των Ελλήνων εξαγωγέων στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης. Επεσήμανε δε ότι «μέσα από το 3ήμερο Πρόγραμμα Επιχειρηματικών Συναντήσεων Β2Β, με τίτλο “Go In Crete”, που υλοποιείται στην Κρήτη και συντονίζεται από τον ΣΕΚ, δίνουμε τη δυνατότητα σε περισσότερους από 100 Έλληνες εξαγωγείς να έρθουν σε επαφή με 50 αγοραστές από 22 χώρες» .

 

Σταύρος Αρναουτάκης: Σημαντική διοργάνωση με διεθνή αντίκτυπο

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ανέφερε «Το “Go International 2017” αποτελεί μια σημαντική διοργάνωση με διεθνή αντίκτυπο, για τους επιχειρηματίες της χώρας μας, στον κλάδο των αγροτικών προϊόντων, των τροφίμων και των φυσικών καλλυντικών, και διοργανώνεται στην Κρήτη με πρωτοβουλία της Eurobank και με συντονιστή τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης. Για την Περιφέρεια Κρήτης συγκεκριμένα, η διοργάνωση “Go In Crete” αναμένεται να ενδυναμώσει περαιτέρω την ισχυρή ταυτότητα των κρητικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού».

Ολόκληρη η ομιλία του κ. Αρναουτάκη

 

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και επικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας, κ. Πλάτων Μονοκρούσος, παρουσίασε μελέτη για την ελληνική οικονομία με θέμα: «Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα: Απαραίτητα Συστατικά Ενός Νέου Παραγωγικού Μοντέλου για την Ελληνική Οικονομία».

Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Προκλήσεις & Λύσεις για τους Έλληνες Εξαγωγείς» με τη συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή, Επικεφαλής Τραπεζικής Επιχειρήσεων και Επενδυτικής Τραπεζικής ομίλου Eurobank, κ. Κωνσταντίνου Βασιλείου, του επικεφαλής Διεθνών Μη Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Santander, κ. Jon Barañano Gaviña, της επικεφαλής για Ελλάδα & Κύπρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), κας Sabina Dziurmank, και του Γενικού Διευθυντή Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.), κ. Στυλιανού Κροκιδά. Τη συζήτηση συντόνισε ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Τομέα Global Transaction Banking της Eurobank, κ. Μιχάλης Τσαρμπόπουλος.

 

 

 

SHARE