Εθνική: Υπέβαλε την ετήσια έκθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (Securities and Exchange Commission, “SEC”) την Ετήσια Έκθεση Form 20-F για το έτος 2017.

Η Έκθεση είναι διαθέσιμη στην Αγγλική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας: https://www.nbg.gr/en/the-group/investor-relations/annual-report-offerring-circular/2017-annual-report-on-form-20-f.

 

SHARE