Εθνική: Πωλούνται νέα πακέτα χαρτοφυλακίων με κόκκινα δάνεια

Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας στους αναλυτές των ξένων οίκων μετά  την παρουσίαση των αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου 2019, η Τράπεζα θα μειώσει περισσότερο από 2,5 δισ. ευρώ τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της με τρεις πωλήσεις χαρτοφυλακίων της.

Η διοίκηση ανακοίνωσε  ότι έχει λάβει μη δεσμευτικές προσφορές και για το χαρτοφυλάκιο Mirror, ανεξασφάλιστων δανείων 1,2 δισ. ευρώ  (οφειλές από πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια, δάνεια μικροεπαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων). Η πώληση του χαρτοφυλακίου θα ολοκληρωθεί εντός του β΄ τριμήνου 2019.

Στο β΄ εξάμηνο  θα προχωρήσει η πώληση χαρτοφυλακίου εξασφαλισμένων απαιτήσεων 700 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνει καταγγελμένα δάνεια επιχειρήσεων, μεγάλων, μικρομεσαίων και μικρών, που δεν λειτουργούν).

Για το α΄ εξάμηνο του 2020 προγραμματίζεται πώληση εξασφαλισμένου χαρτοφυλακίου (περιλαμβάνει ακίνητα μη λειτουργούντων επιχειρήσεων) στο εξωτερικό (Ρουμανία), ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Το  πακέτο Symbol

Η κοινοπραξία Elliott- Centerbridge θα είναι ο προτιμητέος επενδυτής για το project Symbol της Εθνικής τράπεζας.

Το Symbol, η ονομαστική αξία του οποίου ανέρχεται σε 950 εκατ. ευρώ, αλλά μαζί με τους τόκους προσεγγίζει το 1,9 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει κόκκινα δάνεια πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 13.000 δάνεια, που οφείλονται από 4.180 πολύ μικρές ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται για δάνεια που έχουν στην πλειονότητά τους καταγγελθεί από την τράπεζα και τα οποία έχουν εξασφαλίσεις επί 8.000 ακινήτων.

Εθνική: Πωλούνται σε καλή τιμή 13.000 κόκκινα ενυπόθηκα δάνεια 4.180 μικρών επιχειρήσεων

 

Εθνική: Με κερδοφόρο Α’τρίμηνο, αύξηση καταθέσεων, μείωση Ανοιγμάτων – Μυλωνάς: Πάμε για πρωτιά

SHARE