Εθνική Πανγαία: Στα 64,74 εκατ. αυξήθηκαν τα κέρδη στο εξάμηνο

Κέρδη ύψους 64,74 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Εθνική Πανγαία το πρώτο εξάμηνο, έναντι κερδών 41,24 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το σύνολο του κύκλου εργασιών αφορά σε έσοδα από μισθώματα και  ανήλθε σε 60,7 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, έναντι 57,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 4,8%.

Οπως αναφέρει η εταιρία, η συγκεκριμένη αύξηση των εσόδων από μισθώματα προήλθε κυρίως από τα μισθώματα των ακινήτων που αποκτήθηκαν από τον Όμιλο κυρίως κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου του 2017 αλλά και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου.

Το πρώτο εξάμηνο, η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα εμφάνισε αύξηση ύψους 29,67 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου ανήλθαν στα 81,32 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 57,34 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Μη λαμβανομένου υπόψη του καθαρού κέρδους από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία (καθαρό κέρδος εξαμήνου 2018 στα 29,67 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 6,91 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο), τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 51,65 εκατ. από 50,4 εκατ. πέρυσι.

SHARE