Εθνική Ασφαλιστική: Η ΕΤΕ δεν “ψηφίζει” τους Κινέζους της Gongbao – Η επίσημη ανακοίνωση

 

Η Διοίκηση διοίκηση της Εθνικής τράπεζας δηλώνει ότι θα εξετάσει την δεσμευτική προσφορά που κατατέθηκε  από τον κινέζικο Όμιλο εταιρειών Gongbao, αλλά αφήνει τα πάντα ανοιχτά, ανακοινώνοντας ότι “επιβάλλεται η εξέταση όλων των βέλτιστων λύσεων, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας Διεθνούς Δημόσιας Προσφοράς».

Σημειώνεται ότι η  Gongbao δεν διαθέτει «ευρωπαϊκό διαβατήριο», καθώς δεν έχει εξαγοράσει τράπεζα εντός ΕΕ, ούτε έχει ασφαλιστική εμπειρία. Επίσης, ότιόπως φέρεται να δήλωσε, απαντώντας σε ερώτημα των αρχών του χρηματιστηρίου της Σαγκάης, η χρηματοδότηση ενδεχόμενης εξαγοράς θα καλυφθεί κατά 40% από ίδια κεφάλαια και κατά 60% από δανεισμό, ο οποίος, όμως, θα εξυπηρετηθεί από τις λειτουργικές ταμειακές ροές της Εθνικής Ασφαλιστικής και συμπληρωματικά από τα λειτουργικά έσοδα της ίδιας.

 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Αναφορικά με τη διαδικασία πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι παρέλαβε και θα εξετάσει μία δεσμευτική προσφορά από τον κινέζικο Όμιλο εταιρειών Gongbao.

Πρωταρχικός στόχος της Εθνικής Τράπεζας είναι η διαδικασία να γίνει σε απόλυτη συμμόρφωση με τους όρους του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών, των μετόχων και των εργαζομένων της.

Οι ιστορικές αξίες και ο σημαντικός ρόλος του Ομίλου της ΕΤΕ στη σταθερότητα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος επιβάλουν την εξέταση όλων των βέλτιστων λύσεων, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας Διεθνούς Δημόσιας Προσφοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Τράπεζα συνεργάζεται στενά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ειδικότερα με τη DGComp, την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

H Εθνική Τράπεζα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη.

 

Από την Gongbao η μοναδική προσφορά για την Εθνική Ασφαλιστική

SHARE