ΕΣΗΕΑ: Διευκρινίσεις για τη διεκδίκηση 13ου-14ου μισθού

Στον ιδιωτικό τομέα ο 13ος και ο 14ος μισθός (δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας) αντιστοιχούν σε δυο πλήρεις μισθούς. Αν π.χ. οι τακτικές καθαρές αποδοχές του εργαζομένου είναι 1.000 ευρώ ο 13ος και 14ος μισθός αντιστοιχούν σε 2.000 ευρώ (1.000 + 1.000).
Αντίθετα στον δημόσιο τομέα με το πρώτο μνημόνιο τα δώρα μειώθηκαν για όλους οριζόντια στο ποσό των 1.000 ευρώ (500 δώρο Χριστουγέννων, 250 ευρώ δώρο Πάσχα και 250 ευρώ επίδομα αδείας). Η μείωση αυτή κρίθηκε συνταγματική από το ΣΤΕ. 
Με το δεύτερο μνημόνιο, τα ανωτέρω (μειωμένα) δώρα και επίδομα αδείας καταργήθηκαν, αρχής γενομένης από το έτος 2013. Κατά συνέπεια για τους δημοσιογράφους το διακύβευμα του 13ου και 14ου μισθού αντιστοιχεί στο ποσό των 1.000 ευρώ κατ’ έτος (μικτά, τα οποία υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και εφορίας). Το τελικό, δηλαδή, καθαρό ποσό είναι μικρότερο (αφού αφαιρεθούν ασφαλιστικές εισφορές και φόρος).
Στην περίπτωση άσκησης αγωγής για την διεκδίκηση αναδρομικά του 13ου και 14ου μισθού η είσπραξη των αναδρομικών εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες.
Ενδεικτικά :
Θα πρέπει επί του θέματος να αναμείνουμε την απόφαση των Ανώτατων Δικαστηρίων της χώρας (Άρειος Πάγος κ΄ ΣΤΕ), τα οποία αν κρίνουν αρνητικά δεσμεύουν τα κατώτερα Δικαστήρια.
Θα πρέπει να μην ασκήσει έφεση ο φορέας του Δημοσίου σε περίπτωση δικαίωσης σε πρώτο βαθμό. Αν ασκηθεί έφεση θα πρέπει να αποφανθεί τελεσίδικα επί του θέματος το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο.
Περαιτέρω αν δεν ασκηθούν αγωγές έως το τέλος του έτους δεν σημαίνει ότι χάνεται οριστικά το δικαίωμα δικαστικής διεκδίκησης 13ου και 14ου μισθού. Παραμένει η δυνατότητα διεκδίκησης και μάλιστα αναδρομικά (δηλαδή για παρελθόντα έτη) εκτός ενός μικρού μέρους της συνολικής διεκδίκησης (του απώτερου χρονικά) και αυτό αν δεν αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία, με την οποία να επιλύεται το ζήτημα έναντι όλων, είτε άσκησαν, είτε δεν άσκησαν αγωγή.
Τέλος, ορθώς υποβλήθηκαν αιτήσεις διακοπής παραγραφής σύμφωνα με το κείμενο που διένειμε η ΕΣΗΕΑ. Για τους περισσότερους συναδέλφους η υποβολή της αίτησης είναι ενδεδειγμένη και αρκετή.
SHARE