Έργο στην Κύπρο για την Ελληνικά Καλώδια

Σύμβαση με το κλειδί στο χέρι αξίας περίπου 10 εκατ. ευρώ, ανέθεσε η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου στην “Ελληνικά Καλώδια”, όπως ανακοίνωσε η Cenergy Holdings.

Η σύμβαση αφορά  στην προμήθεια και εγκατάσταση χερσαίων καλωδίων υψηλής τάσης για την αναβάθμιση διαφόρων γραμμών μεταφοράς ενέργειας του δικτύου της Κύπρου

Τα τέσσερα επιμέρους έργα που συνθέτουν το έργο που ανέλαβε η “Ελληνικά Καλώδια” περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διασύνδεση υφιστάμενων γραμμών με το δίκτυο, την υπογειοποίηση εναέριων γραμμών και την επαναδρομολόγηση καλωδίων στη Μονή, στο Βασιλικό, στην Πάφο και σε άλλες περιοχές της Κύπρου. Η σύμβαση αφορά στον σχεδιασμό, στην παραγωγή περίπου 70 χιλιομέτρων καλωδίων 132kV και στην εγκατάσταση καλωδίων και στη διασύνδεση των γραμμών με το δίκτυο.

Το έργο  θα ενδυναμώσει το Σύστημα Μεταφοράς της Κύπρου, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση τόσο της αξιοπιστίας όσο και της ικανότητας του δικτύου.
Τα καλώδια θα κατασκευαστούν στο εργοστάσιο της Ελληνικά Καλώδια στη Θήβα.

SHARE