Επιστολή – ερωτηματολόγιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις εισηγμένες εταιρείες

Θέμα… εταιρικής διακυβέρνησης θέτει προς τους CEOs των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Με επιστολές προς τις εισηγμένες εταιρείες η ΕΚ ενημερώνει ότι έχει ξεκινήσει τη διαδικασία τροποποίησης του νόμου 3016 του 2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης και προς την κατεύθυνση αυτή ζητά να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά ως τις 8 Οκτωβρίου ένα ερωτηματολόγιο, που θα βοηθήσει την Ε. Κ να κατανοήσει το επίπεδο της πρακτικής εφαρμογής του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρει στο σχετικό ερωτηματολόγιο που απέστειλε προς τις διοικήσεις των εισηγμένων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η επικαιροποίηση της εν λόγω νομοθεσίας έχει κριθεί αναγκαία αφενός μεν λόγω του ικανού χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει από την πρώτη εφαρμογή του νόμου και των σχετικών αλλαγών στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, αφετέρου δε λόγω της διαφαινόμενης ανάγκης βελτίωσης της εναρμόνισης των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών στα διεθνή πρότυπα διακυβέρνησης.

Στόχος, όπως σημειώνεται, είναι να προστατευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των μετόχων, κυρίως αυτών της μειοψηφίας, αλλά και των λοιπών συμμετεχόντων στις δραστηριότητες της εταιρείας, κάτι που θα μπορούσε, ευλόγως, να συσχετιστεί με τα ερωτηματικά που έχουν προκύψει μετά την αποκάλυψη των… αμαρτιών της Folli Follie. Ερωτηματικά που έχουν μείνει αναπάντητα και συνδέονται άμεσα με την προστασία των μετόχων μειοψηφίας, όπως και των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες της εταιρείας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητεί από τις εταιρείες να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 8 Οκτωβρίου ένα ερωτηματολόγιο, που θα τη βοηθήσει να κατανοήσει το επίπεδο της πρακτικής εφαρμογής του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Είναι βέβαιο ότι οι εγχώριες εταιρείες εξακολουθούν, σημειώνεται στην επιστολή, να χαρακτηρίζονται, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, από περιορισμένη διασπορά ιδιοκτησίας, γεγονός που αυξάνει την πίεση για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη προστασία των μετόχων μειοψηφίας αλλά και των λοιπών συμμετεχόντων στις δραστηριότητες των εταιρειών.

Επιπρόσθετα, ακόμη και όσες είναι εξωστρεφείς έχουν ανάγκη ενίσχυσης της οργανωτικής δομής και της εν γένει εταιρικής τους κουλτούρας, ενώ αφορμές για την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου υπάρχουν καθώς έχουν βγει νέες κοινοτικές οδηγίες (Οδηγία 2017/828/ΕΕ για τα δικαιώματα των μετόχων), συστάσεις κ.ά.

 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

SHARE