Επίλεκτος: Άσκησε έφεση στην απόφαση για επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης

Στην άσκηση εφέσεως ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, προχώρησε η Επίλεκτος κατόπιν εκδόσεως της με αριθ. 63/2018 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, περί συζήτησης αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.1 παρ. ιβ, του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, και σε συνέχεια της από 21 Σεπτεμβρίου 2017 ενημέρωσης περί συζήτησης αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, η εταιρεία “ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ”, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι:

Κατόπιν εκδόσεως της με αριθ. 63/2018 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η εταιρεία μας προχώρησε στην άσκηση εφέσεως ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.

H  Διοίκηση  θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη.

 

SHARE