Επίδομα ενοικίου: Ποιοι θα πάρουν από 70 εως 210 ευρώ – Ανοίγει η πλατφόρμα

Θέμα ημερών είναι η υπογραφή της υπουργικής απόφασης από τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών για το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για περίπου 300.000 οικογένειες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στο τέλος Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου.

Το επίδομα θα δοθεί αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου στους δικαιούχους, στους οποίους θα περιλαμβάνονται και όσοι έχουν καταναλωτικά δάνεια με υποθήκη την πρώτη κατοικία.

Το επίδομα ενοικίου θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και θα το εισπράττουν κάθε μήνα περίπου 300.000 νοικοκυριά που πληρώνουν ενοίκιο ή δόση στεγαστικού δανείου. Αυτό σημαίνει πως το επίδομα στέγης σε ετήσια βάση θα κυμαίνεται από 840 ευρώ έως 2.520 ευρώ.

Ειδικότερα, το ύψος του επιδόματος ενοικίου διαμορφώνεται ως εξής:

  • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη: 105 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 140 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 175 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω: 210 ευρώ

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 24.000 ευρώ.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

Νοικοκυριό Ποσό Εισόδημα
Μονοπρόσωπο 70 ευρώ 8.000 ευρώ
Με δύο ενήλικα μέλη: 105 ευρώ 12.000 ευρώ
Με τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 140 ευρώ 16.000 ευρώ
Με τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 175 ευρώ 20.000 ευρώ
Με 5 μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω 210 ευρώ 24.000 ευρώ

 

Να σημειωθεί ότι το επίδομα, που είναι αφορολόγητο, θα καταβάλλεται κάθε μήνα. Ειδικά όμως για την πρώτη κατοικία του 2019, θα καταβληθούν όλα τα μηναία επιδόματα που αναλογούν από την 1η Ιανουαρίου.

SHARE