Ελβιεμέκ: Την πώληση του κλάδου Φωτοβολταϊκών ενέκρινε η έκτακτη ΓΣ

Την πώληση του κλάδου των Φωτοβολταϊκών ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελβιεμέκ.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, στις 23/3/2018 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στην έδρα της εταιρείας, σε συνέχιση της προηγούμενης από 23/2/2018 συνεδρίασής της, η οποία είχε συγκληθεί με μοναδικό θέμα την πώληση του κλάδου των Φωτοβολταϊκών.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 19 μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν 6.678.562 μετοχές της εταιρείας, επί συνόλου μετοχών 7.085.888, ήτοι ποσοστό 94,25% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης αποφάσισε και ενέκρινε, με 5.420.569 ψήφους υπέρ, ήτοι με ποσοστό 76,50% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της, και 1.257.993 ψήφους κατά, την πώληση του κλάδου των Φωτοβολταϊκών, συμπεριλαμβανομένου του ακινήτου της εταιρείας στο Τάχυ Θηβών, εντός του οποίου βρίσκεται ο Φωτοβολταϊκός σταθμός, προς την εταιρεία “Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1, Ανώνυμη Ενεργειακή”, σε συνέχεια και του από Φεβρουάριο 2018 Πληροφοριακού Σημειώματος που έχει δημοσιεύσει η εταιρεία στην ιστοσελίδα της και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

SHARE